Till innehåll på sidan

Kort analys

Flest flyttar i närområdet

Senast uppdaterad: 2022-04-26

Borta bra men nära bäst. Så kan många av de 1,4 miljoner människor som bytte adress under 2021 ha resonerat. Nästan hälften av flyttningarna gjordes nämligen i närområdet och flyttlasset behövde för dem inte gå mer än fem kilometer.

Under 2021 flyttade 1 357 000 personer inom Sverige. De flesta flyttade bara en gång, men drygt 185 000, eller 14 procent flyttade två eller fler gånger. Totalt uppgick antalet inrikes flyttningar till 1 580 000, en ökning med en halv procent jämfört med 2020 och med nästan fem procent jämfört med 2019.

Nästan hälften av alla inrikes flyttningar under 2021 hade ett avstånd mellan den nya och gamla adressen på under fem kilometer. Totalt hade 82 procent av flyttningarna ett avstånd under 50 kilometer.

– Korta flyttavstånd innebär i regel att den som flyttar kan fortsätta på samma arbetsplats och barnen många gånger kan gå i kvar i samma skola. Längre flyttavstånd innebär oftare ett större uppbrott för individen och familjen, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

Under 2021 gjordes 275 000 flyttningar med ett avstånd som var 50 kilometer eller längre, vilket motsvarar ungefär en sjättedel av det totala antalet flyttningar. Det är främst unga vuxna som flyttar de längsta sträckorna. Knappt hälften av flyttarna på över 50 kilometer gjordes av personer i åldersgruppen 18–29 år. Utökas åldersintervallet till 18–39 år stod gruppen för nästan två av tre flyttningar.

Inrikes-flyttningar-2021-efter-flyttavstånd .png

Flest och längst flyttningar i augusti

Den vanligaste månaden för adressbyte under 2021 var augusti, då nära var tionde flyttning ägde rum. Av samtliga flyttningar med ett avstånd på 200 kilometer eller längre skedde flest, 17 procent, under augusti månad.

– Längre flyttningar är vanligare från juni till september, vilket troligen kopplas till studenter och högskolornas terminsstart och slut, säger Ann-Marie Persson.

Medianflyttavståndet var även längst under augusti och uppgick till 8,3 kilometer. Medianvärdet för samtliga flyttningar 2021 var 5,4 och kortast flyttningar genomfördes i februari, med ett medianflyttavstånd på 4,6 kilometer.

Antal-flyttningar-och-medianflyttavstånd-per-månad-2021.png

Unga och äldre flyttar längst

Det finns intressanta observationer när det gäller flyttningar som grovt kan delas upp i två kategorier, antal och avstånd.

Flest antal flyttningar sker framför allt i två skeden av livet, före skolåldern och i åldrarna 20–30 år. Före skolåldern kan det handla om en flytt till större bostad eller annan typ av bostad. Bland personer mellan 20 och 30 år det många som flyttar från föräldrahemmet och till följd av studier eller arbete.

Längst flyttningar sett till avstånd sker också det särskilt i två grupper, unga vuxna samt i åldrar då det är vanligt att gå i pension. Under 2021 flyttades det längst i åldrarna 18–24 år, då många flyttar för arbete eller studier. Näst efter de unga vuxna var det personer i åldersgruppen 63–68 år som flyttade längst. Att medianflyttlängden ökar med åldrarna dessförinnan kan möjligen hänga ihop med att barnen då har eller är på väg att flytta hemifrån vilket frigör både pengar och tid, två viktiga faktorer för att flytta till den plats man önskar bo på.

Antal-flyttningar-och-medianflyttavstånd-efter-ålder-2021.png

Den genomsnittliga åldern för samtliga flyttningar inom Sverige under 2021 var 31,5 år. Medelåldern sjunker med längre flyttavstånd. För flyttar på minst 50 kilometer var medelåldern 30,6 år och för flyttar längre än 200 kilometer var den 30,0 år. I augusti då flyttavstånden är som längst var de som flyttade i genomsnitt 29,9 år, vilket gör det till månaden med lägst medelålder.

Fakta om statistiken

Flyttningar baseras på folkbokföring

Statistiken över flyttar inom Sverige bygger på folkbokföringsuppgifter. En ändring av adress i folkbokföringen räknas som en flyttning. Flyttdag avser dagen när flyttningen blev registrerad.

Flyttavstånd

Flyttavstånd i artikeln avser fågelvägen, det vill säga det kortaste avståndet mellan två geografiska punkter oavsett topografiska hinder.