Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet maj 2019 72,9 % -0,3 %-enheter
Arbetslöshet maj 2019 6,8 % 0,3 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen maj 2019 67,9 % -0,6 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) maj 2019 73,3 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) maj 2019 6,3 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) maj 2019 68,7 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor april 2019 41 500 0,4 % 2,2 %
Timlön för arbetare privat sektor april 2019 173,40 1,1 % 2,0 %
Befolkning
Folkmängd maj 2019 10 272 518 0,07 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2019 773 1 % 0 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll maj 2019 5,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag maj 2019 6,1 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta maj 2019 1,52 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring maj 2019 -2,0 % -0,5 % 1,9 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring maj 2019 -0,5 % 1,9 % -2,0 %
Handelsnetto maj 2019 8,3
Import av varor maj 2019 128,6 -1,7 %
Export av varor maj 2019 136,9 10,0 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2018 93 %
Ansökt om lån och krediter online 2018 15 %
Deltagit i sociala nätverkssajter 2018 66 %
Handlat läkemedel online 2018 20 %
Tagit en kurs online 2018 31 %
Lyssnat på musik online 2018 65 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 1 2019 jämfört med föregående period 1 204 480 mnkr 0,6 % 2,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 789 853
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 865 480
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 1 2019 jämfört med samma period föregående år 1 204 480 mnkr 0,6 % 2,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 471 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 478 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) maj 2019 110,2 index 1,1 % 3,2 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex maj 2019 114,4 index -0,1 % 2,3 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF juni 2019 jämfört med samma period föregående år 218,7 -0,1 % 1,7 %
Inflationstakt enligt KPI juni 2019 jämfört med samma period föregående år 334,5 -0,1 % 1,8 %
Konsumentprisindex (KPI) juni 2019 334,47 -0,1 % 1,8 %
Producentprisindex maj 2019 114,5 0,0 % 3,5 %
Importprisindex maj 2019 115,5 0,4 % 2,5 %
Exportprisindex maj 2019 116,3 0,3 % 3,5 %
Hemmamarknadsprisindex maj 2019 112,7 -0,3 % 3,6 %
Prisindex för inhemsk tillgång maj 2019 114,2 0,1 % 3,0 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2019 104,1 0,3 % 1,6 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar juni 2019 33 119 -51,0 %