Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet maj 2017 72,6 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet maj 2017 7,2 % -0,4 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen maj 2017 67,4 % 0,5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) maj 2017 72,6 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) maj 2017 6,7 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) maj 2017 67,8 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor april 2017 39 390 0,4 % 1,7 %
Timlön för arbetare privat sektor april 2017 165,80 1,6 % 1,7 %
Befolkning
Folkmängd maj 2017 10 042 928 0,10 % 1,5 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2017 742 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll maj 2017 6,9 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag maj 2017 4,7 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta maj 2017 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring maj 2017 0,4 % 2,4 % 2,9 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring maj 2017 2,4 % 2,9 % 0,4 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring maj 2017 0,7 0,1 % -0,3 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring maj 2017 4,5 3,6 % 1,8 %
Handelsnetto maj 2017 2,8
Import av varor maj 2017 111,2 11,3 %
Export av varor maj 2017 114,0 18,4 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 1 2017 jämfört med föregående period 1 094 652 mnkr 0,4 % 2,2 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 375 176
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 451 378
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 1 2017 jämfört med samma period föregående år 1 094 652 mnkr 0,4 % 2,2 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 441 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 449 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) maj 2017 102,9 index 1,3 % 7,6 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) maj 2017 102,1 index 2,1 % 8,0 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt juni 2017 1,7 %
Konsumentprisindex juni 2017 321,97 0,1 % 1,7 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) juni 2017 103,00 0,1 % 1,8 %
KPI-KS juni 2017 308,48 0,1 % 1,7 %
KPIF juni 2017 210,37 0,1 % 1,9 %
Producentprisindex juni 2017 117,6 % -0,8 % 4,8 %
Importprisindex juni 2017 111,7 % -0,6 % 5,9 %
Exportprisindex juni 2017 113,4 % -1,0 % 5,8 %
Hemmamarknadsprisindex juni 2017 122,2 % -0,4 % 3,8 %
Prisindex för inhemsk tillgång juni 2017 116,9 % -0,5 % 4,8 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2017 116,8 % 1,3 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar juni 2017 39 881 antal bilar 4,3 %