Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet juni 2018 75,1 % 0,3 %-enheter
Arbetslöshet juni 2018 7,2 % -0,2 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen juni 2018 69,7 % 0,4 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) juni 2018 73,0 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) juni 2018 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) juni 2018 68,5 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor maj 2018 40 549 0,3 % 2,1 %
Timlön för arbetare privat sektor maj 2018 170,72 0,6 % 2,2 %
Befolkning
Folkmängd maj 2018 10 161 797 0,09 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2018 777 -1 % 5 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll juni 2018 6,3 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag juni 2018 7,5 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta juni 2018 1,49 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring juni 2018 -1,8 % 0,2 % 1,6 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring juni 2018 0,2 % 1,6 % -1,8 %
Handelsnetto juni 2018 -0,5
Import av varor juni 2018 125,2 13,8 %
Export av varor juni 2018 124,7 8,1 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2018 jämfört med föregående period 1 221 531 mnkr 1,0 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 599 633
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 666 810
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2018 jämfört med samma period föregående år 1 221 531 mnkr 1,0 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 457 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 464 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) juni 2018 101,1 index -5,8 % -3,5 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex juni 2018 112,1 index 0,3 % 4,1 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF juli 2018 jämfört med samma period föregående år 216,2 0,5 % 2,2 %
Inflationstakt enligt KPI juli 2018 jämfört med samma period föregående år 330,3 0,5 % 2,1 %
Konsumentprisindex (KPI) juli 2018 330,33 0,5 % 2,1 %
Producentprisindex juni 2018 111,5 0,8 % 8,0 %
Importprisindex juni 2018 113,6 0,8 % 11,2 %
Exportprisindex juni 2018 113,1 0,6 % 9,6 %
Hemmamarknadsprisindex juni 2018 109,9 1,0 % 6,5 %
Prisindex för inhemsk tillgång juni 2018 111,9 0,9 % 9,0 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2018 102,9 0,4 % 0,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar juli 2018 13 798 -47,3 %