Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet augusti 2019 73,5 % -0,2 %-enheter
Arbetslöshet augusti 2019 7,1 % 1,0 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen augusti 2019 68,3 % -0,9 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2019 73,1 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2019 7,1 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) augusti 2019 67,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor juni 2019 41 740 -0,2 % 2,6 %
Timlön för arbetare privat sektor juni 2019 175,00 0,2 % 2,2 %
Befolkning
Folkmängd juli 2019 10 290 832 0,08 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 2 2019 781 1 % 2 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll juli 2019 4,9 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag juli 2019 5,5 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta juli 2019 1,52 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring juli 2019 0,4 % 4,3 % 2,5 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring juli 2019 4,3 % 2,5 % 0,4 %
Tjänstehandelsnetto kvartal 2 2019 5 240
Export av tjänster kvartal 2 2019 177 261
Import av tjänster kvartal 2 2019 172 021
Handelsnetto juli 2019 6,7
Import av varor juli 2019 116,1 5,8 %
Export av varor juli 2019 122,8 13,2 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2018 93 %
Ansökt om lån och krediter online 2018 15 %
Deltagit i sociala nätverkssajter 2018 66 %
Handlat läkemedel online 2018 20 %
Tagit en kurs online 2018 31 %
Lyssnat på musik online 2018 65 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2019 jämfört med föregående period 1 269 585 mnkr 0,1 % 1,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 833 672
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 908 818
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år 1 269 585 mnkr 0,1 % 1,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 475 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 482 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) juli 2019 110,0 index 0,4 % -2,2 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex juli 2019 113,6 index 0,7 % 2,3 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF augusti 2019 jämfört med samma period föregående år 218,7 -0,4 % 1,3 %
Inflationstakt enligt KPI augusti 2019 jämfört med samma period föregående år 334,4 -0,4 % 1,4 %
Konsumentprisindex (KPI) augusti 2019 334,39 -0,4 % 1,4 %
Producentprisindex juli 2019 114,7 0,3 % 2,0 %
Importprisindex juli 2019 115,2 -0,9 % 0,6 %
Exportprisindex juli 2019 116,6 -0,3 % 2,5 %
Hemmamarknadsprisindex juli 2019 112,9 1,1 % 1,6 %
Prisindex för inhemsk tillgång juli 2019 114,2 0,0 % 1,2 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2019 105,5 1,3 % 2,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar augusti 2019 30 493 18,4 %