Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet oktober 2017 72,4 % 0,7 %-enheter
Arbetslöshet oktober 2017 6,3 % -0,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen oktober 2017 67,9 % 0,8 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2017 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2017 6,7 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) oktober 2017 68,1 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor augusti 2017 39 380 -0,3 % 2,1 %
Timlön för arbetare privat sektor augusti 2017 162,40 -1,0 % 1,2 %
Befolkning
Folkmängd september 2017 10 093 734 0,11 % 1,4 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2017 783 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll september 2017 7,1 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag september 2017 3,8 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta september 2017 1,58 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring september 2017 0,8 % 4,6 % 2,7 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring september 2017 4,6 % 2,7 % 0,8 %
Handelsnetto september 2017 2,6
Import av varor september 2017 108,4 2,8 %
Export av varor september 2017 111,0 2,7 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2017 jämfört med föregående period 1 163 116 mnkr 1,3 % 3,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 404 938
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 474 089
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2017 jämfört med samma period föregående år 1 163 116 mnkr 1,3 % 3,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 444 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 451 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) september 2017 106,0 index 4,7 % 11,2 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex september 2017 110,4 0,5 % 5,2 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF oktober 2017 jämfört med samma period föregående år 211,4 % -0,1 % 1,8 %
Inflationstakt enligt KPI oktober 2017 jämfört med samma period föregående år 323,4 % -0,1 % 1,7 %
Konsumentprisindex (KPI) oktober 2017 323,38 -0,1 % 1,7 %
Producentprisindex september 2017 117,8 % 0,4 % 4,3 %
Importprisindex september 2017 111,3 % 0,4 % 4,7 %
Exportprisindex september 2017 112,2 % 0,4 % 3,6 %
Hemmamarknadsprisindex september 2017 123,8 % 0,6 % 4,9 %
Prisindex för inhemsk tillgång september 2017 117,4 % 0,4 % 4,7 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2017 117,3 % -0,1 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar oktober 2017 33 226 antal bilar 0,1 %