Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet februari 2019 72,7 % 0,5 %-enheter
Arbetslöshet februari 2019 6,6 % 0,3 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen februari 2019 68,0 % 0,3 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) februari 2019 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) februari 2019 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) februari 2019 68,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor december 2018 41 150 0,1 % 2,8 %
Timlön för arbetare privat sektor december 2018 172,30 1,0 % 2,3 %
Befolkning
Folkmängd januari 2019 10 238 627 0,08 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2018 770 0 % -2 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll januari 2019 5,4 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag januari 2019 5,7 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta januari 2019 1,58 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring januari 2019 0,8 % 2,2 % 2,2 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring januari 2019 2,2 % 2,2 % 0,8 %
Handelsnetto januari 2019 1,2
Import av varor januari 2019 124,2 4,8 %
Export av varor januari 2019 125,4 8,9 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2018 jämfört med föregående period 1 238 950 mnkr 1,2 % 2,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 790 748
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 868 255
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2018 jämfört med samma period föregående år 1 238 950 mnkr 1,2 % 2,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 471 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 478 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) januari 2019 107,6 index -2,5 % -0,5 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex januari 2019 112,9 index -0,7 % 2,1 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF februari 2019 jämfört med samma period föregående år 216,6 0,7 % 1,9 %
Inflationstakt enligt KPI februari 2019 jämfört med samma period föregående år 331,0 0,7 % 1,9 %
Konsumentprisindex (KPI) februari 2019 331,02 0,7 % 1,9 %
Producentprisindex januari 2019 113,7 0,8 % 5,6 %
Importprisindex januari 2019 111,4 0,4 % 3,7 %
Exportprisindex januari 2019 113,4 0,7 % 5,9 %
Hemmamarknadsprisindex januari 2019 113,8 0,8 % 5,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång januari 2019 112,6 0,5 % 4,4 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2018 103,8 0,2 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar februari 2019 23 789 -14,5 %