Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet mars 2018 72,4 % 0,3 %-enheter
Arbetslöshet mars 2018 6,5 % -0,3 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen mars 2018 67,7 % 0,5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) mars 2018 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) mars 2018 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) mars 2018 68,4 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor december 2017 40 080 0,1 % 2,5 %
Timlön för arbetare privat sektor december 2017 168,10 0,6 % 2,1 %
Befolkning
Folkmängd februari 2018 10 135 303 0,06 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2017 785 0 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll februari 2018 7,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag februari 2018 6,0 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta februari 2018 1,55 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring februari 2018 0,0 % 0,7 % 0,9 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring februari 2018 0,7 % 0,9 % 0,0 %
Handelsnetto mars 2018 2,6
Import av varor mars 2018 119,5 -0,1 %
Export av varor mars 2018 122,1 2,5 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2017 jämfört med föregående period 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 604 205
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 670 713
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2017 jämfört med samma period föregående år 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 458 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 464 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) februari 2018 109,6 index 0,2 % 1,3 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex februari 2018 111,5 index 0,4 % 4,9 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF mars 2018 jämfört med samma period föregående år 213,1 0,3 % 2,0 %
Inflationstakt enligt KPI mars 2018 jämfört med samma period föregående år 325,8 0,3 % 1,9 %
Konsumentprisindex (KPI) mars 2018 325,76 0,3 % 1,9 %
Producentprisindex mars 2018 108,5 1,2 % 4,0 %
Importprisindex mars 2018 107,3 1,6 % 5,0 %
Exportprisindex mars 2018 107,7 1,6 % 4,2 %
Hemmamarknadsprisindex mars 2018 109,2 0,7 % 4,0 %
Prisindex för inhemsk tillgång mars 2018 108,3 1,2 % 4,5 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2017 117,3 0,0 % 1,2 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar mars 2018 37 957 antal bilar -3,8 %