Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet april 2017 72,4 % 0,5 %-enheter
Arbetslöshet april 2017 7,2 % -0,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen april 2017 67,2 % 0,5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) april 2017 72,6 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) april 2017 6,6 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) april 2017 67,8 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor februari 2017 39 240 kronor 0,0 % 2,3 %
Timlön för arbetare privat sektor februari 2017 164,3 kronor 0,0 % 2,0 %
Befolkning
Folkmängd mars 2017 10 023 893 antal personer 0,08 % 1,5 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 63 100 antal lägenheter 34 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2017 742 Index 1981=100 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll april 2017 7,1 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag april 2017 5,2 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta april 2017 1,60 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring mars 2017 -0,4 % Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden. 1,9 % 2,2 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring mars 2017 1,9 % Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden. 2,2 % -0,4 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring mars 2017 0,4 % Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden. 1,4 % 0,8 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring mars 2017 4,1 % Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden. 2,6 % 2,4 %
Handelsnetto april 2017 -2,6 miljarder kronor
Import av varor april 2017 103 miljarder kronor 5,9 %
Export av varor april 2017 100,2 miljarder kronor 0,6 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2016 jämfört med föregående period 1 139 623 1,0 % 2,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 378 578 miljoner kronor
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 448 683 miljoner kronor
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2016 jämfört med samma period föregående år 1 139 623 1,0 % 2,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 441 tusen kronor 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 448 tusen kronor 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) mars 2017 107,7 Index 2010=100 2,3 % 13,4 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) mars 2017 102 Index 2010=100 0,3 % 3,8 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt april 2017 1,9 %
Konsumentprisindex april 2017 321,54 Index 1980=100 1 % 1,9 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) april 2017 102,84 Index 2015=100 1 % 2,0 %
KPI-KS april 2017 308,04 Index 1980=100 1 % 1,9 %
KPIF april 2017 210,02 Index 1987=100 1 % 2,0 %
Producentprisindex april 2017 118,5 Index 2005=100 -0,3 % 7,2 %
Importprisindex april 2017 112,1 Index 2005=100 0,4 % 8,4 %
Exportprisindex april 2017 114,0 Index 2005=100 0,3 % 9,0 %
Hemmamarknadsprisindex april 2017 123,4 Index 2005=100 -0,7 % 5,6 %
Prisindex för inhemsk tillgång april 2017 117,7 Index 2005=100 -0,2 % 7,1 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2017 116,8 Index 2005=100 1,3 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar april 2017 31 841 antal personbilar -9,7 %