Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet mars 2019 73,2 % 0,8 %-enheter
Arbetslöshet mars 2019 7,1 % 0,6 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen mars 2019 68,0 % 0,3 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) mars 2019 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) mars 2019 6,3 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) mars 2019 68,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor februari 2019 41 130 0,0 % 2,4 %
Timlön för arbetare privat sektor februari 2019 171,50 -0,3 % 2,1 %
Befolkning
Folkmängd mars 2019 10 255 102 0,06 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2019 773 1 % 0 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll mars 2019 5,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag mars 2019 6,0 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta mars 2019 1,56 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring mars 2019 0,5 % 1,9 % 2,2 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring mars 2019 1,9 % 2,2 % 0,5 %
Handelsnetto mars 2019 7,0
Import av varor mars 2019 125,9 4,3 %
Export av varor mars 2019 132,9 8,7 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2018 93 %
Ansökt om lån och krediter online 2018 15 %
Deltagit i sociala nätverkssajter 2018 66 %
Handlat läkemedel online 2018 20 %
Tagit en kurs online 2018 31 %
Lyssnat på musik online 2018 65 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2018 jämfört med föregående period 1 238 950 mnkr 1,2 % 2,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 790 748
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 868 255
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2018 jämfört med samma period föregående år 1 238 950 mnkr 1,2 % 2,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 471 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 478 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) mars 2019 98,7 index -4,9 % -8,1 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex mars 2019 112,6 index -0,5 % 1,1 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF april 2019 jämfört med samma period föregående år 218,4 0,6 % 2,0 %
Inflationstakt enligt KPI april 2019 jämfört med samma period föregående år 334,1 0,7 % 2,1 %
Konsumentprisindex (KPI) april 2019 334,11 0,7 % 2,1 %
Producentprisindex mars 2019 115,3 1,2 % 6,3 %
Importprisindex mars 2019 115,0 2,3 % 7,2 %
Exportprisindex mars 2019 116,7 2,3 % 8,4 %
Hemmamarknadsprisindex mars 2019 114,0 0,3 % 4,4 %
Prisindex för inhemsk tillgång mars 2019 114,6 1,3 % 5,8 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2019 104,1 0,3 % 1,6 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar april 2019 31 451 -11,7 %