Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet augusti 2017 73,4 % 0,9 %-enheter
Arbetslöshet augusti 2017 6,0 % -0,6 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen augusti 2017 69,0 % 1,3 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2017 72,7 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2017 6,7 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) augusti 2017 67,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor juni 2017 39 410 -0,4 % 1,8 %
Timlön för arbetare privat sektor juni 2017 166,30 0,0 % 1,0 %
Befolkning
Folkmängd juli 2017 10 065 389 0,11 % 1,4 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 2 2017 767 3 % 9 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll juli 2017 7,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag juli 2017 5,0 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta juli 2017 1,58 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring juli 2017 0,9 % 3,7 % 2,4 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring juli 2017 3,7 % 2,4 % 0,9 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring juli 2017 1,5 1,3 % 2,9 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring juli 2017 4,1 6,0 % 2,9 %
Handelsnetto juli 2017 -0,5
Import av varor juli 2017 94,5 9,9 %
Export av varor juli 2017 94,0 9,3 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2017 jämfört med föregående period 1 163 116 mnkr 1,3 % 3,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 404 938
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 474 089
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2017 jämfört med samma period föregående år 1 163 116 mnkr 1,3 % 3,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 444 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 451 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) juli 2017 103,2 index 2,2 % 2,1 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) juli 2017 102,2 index -0,9 % 5,3 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF augusti 2017 jämfört med samma period föregående år 211,2 % -0,1 % 2,3 %
Inflationstakt enligt KPI augusti 2017 jämfört med samma period föregående år 323,2 % -0,2 % 2,1 %
Konsumentprisindex (KPI) augusti 2017 323,18 -0,2 % 2,1 %
Producentprisindex juli 2017 118,3 % 0,6 % 5,7 %
Importprisindex juli 2017 112,4 % 0,6 % 7,1 %
Exportprisindex juli 2017 113,8 % 0,4 % 6,5 %
Hemmamarknadsprisindex juli 2017 123,1 % 0,7 % 4,8 %
Prisindex för inhemsk tillgång juli 2017 117,7 % 0,7 % 5,9 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2017 117,4 % 0,5 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar augusti 2017 31 373 antal bilar 8,9 %