Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet november 2017 71,9 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet november 2017 5,8 % -0,4 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen november 2017 67,8 % 0,5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) november 2017 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) november 2017 6,6 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) november 2017 68,1 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor oktober 2017 39 900 0,2 % 2,1 %
Timlön för arbetare privat sektor oktober 2017 166,40 0,7 % 1,6 %
Befolkning
Folkmängd november 2017 10 112 669 0,08 % 1,3 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2017 783 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll november 2017 7,1 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag november 2017 4,9 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta november 2017 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring november 2017 0,9 % 3,8 % 2,4 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring november 2017 3,8 % 2,4 % 0,9 %
Handelsnetto november 2017 -3,0
Import av varor november 2017 121,0 5,1 %
Export av varor november 2017 118,0 4,4 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2017 jämfört med föregående period 1 060 340 mnkr 0,8 % 2,9 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 404 802
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 474 680
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2017 jämfört med samma period föregående år 1 060 340 mnkr 0,8 % 2,9 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 444 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 451 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) november 2017 105,9 index 2,6 % 7,9 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex november 2017 111,5 1,3 % 6,6 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF december 2017 jämfört med samma period föregående år 212,7 % 0,4 % 1,9 %
Inflationstakt enligt KPI december 2017 jämfört med samma period föregående år 325,2 % 0,4 % 1,7 %
Konsumentprisindex (KPI) december 2017 325,23 0,4 % 1,7 %
Producentprisindex november 2017 119,9 % 1,5 % 2,7 %
Importprisindex november 2017 113,6 % 2,0 % 3,5 %
Exportprisindex november 2017 114,5 % 2,0 % 2,0 %
Hemmamarknadsprisindex november 2017 125,7 % 1,0 % 3,4 %
Prisindex för inhemsk tillgång november 2017 119,6 % 1,5 % 3,5 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2017 117,3 % -0,1 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar december 2017 35 357 antal bilar -6,6 %