Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet februari 2017 72 % 0.7 %-enheter
Arbetslöshet februari 2017 7,4 % -0.2 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen februari 2017 66,7 % 0.8 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) februari 2017 72,4 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) februari 2017 6,9 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) februari 2017 67,4 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor december 2016 39 130 kronor -0.1 % 2.3 %
Timlön för arbetare privat sektor december 2016 164,8 kronor 0.3 % 1.5 %
Befolkning
Folkmängd februari 2017 10 014 873 antal personer 0.07 % 1.5 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 63 100 antal lägenheter 34 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2016 726 Index 1981=100 0 % 6 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll februari 2017 7,2 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag februari 2017 4,9 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta februari 2017 1,58 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring februari 2017 0,2 % Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden. 2.7 % 2.7 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring februari 2017 2,7 % Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden. 2.7 % 0.2 %
Tjänsteproduktionsindex, månadsförändring februari 2017 -0,7 % Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden. -1.1 % -1.1 %
Tjänsteproduktionsindex, årsförändring februari 2017 5,3 % Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden. -0.3 % 0.1 %
Handelsnetto februari 2017 0 miljarder kronor
Import av varor februari 2017 101,6 miljarder kronor 7.2 %
Export av varor februari 2017 101,6 miljarder kronor 7.4 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2016 jämfört med föregående period 1 % 1 % 2.3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 378 578 miljoner kronor
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 448 683 miljoner kronor
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2016 jämfört med samma period föregående år 2,3 % 1 % 2.3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 441 tusen kronor 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 448 tusen kronor 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) februari 2017 104,7 Index 2010=100 7.9 % 12 %
Industriproduktionsindex (säsongrensat) februari 2017 101 Index 2010=100 0.2 % 4.1 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt mars 2017 1,3 %
Konsumentprisindex mars 2017 319,68 Index 1980=100 0 % 1.3 %
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) mars 2017 102,25 Index 2015=100 0 % 1.4 %
KPI-KS mars 2017 306,18 Index 1980=100 0 % 1.3 %
KPIF mars 2017 208,82 Index 1987=100 0 % 1.5 %
Producentprisindex februari 2017 118,9 Index 2005=100 -0.8 % 7.5 %
Importprisindex februari 2017 112,5 Index 2005=100 -1.7 % 9.3 %
Exportprisindex februari 2017 113,7 Index 2005=100 -1.6 % 8.5 %
Hemmamarknadsprisindex februari 2017 124,4 Index 2005=100 0 % 6.2 %
Prisindex för inhemsk tillgång februari 2017 118,4 Index 2005=100 -0.8 % 7.8 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2016 115,9 Index 2005=100 0.5 % 0.9 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar mars 2017 39 476 antal personbilar 9.5 %