Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet oktober 2019 72,7 % 0,4 %-enheter
Arbetslöshet oktober 2019 6,0 % 0,3 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen oktober 2019 68,3 % 0,2 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2019 73,4 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2019 6,8 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) oktober 2019 68,4 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor augusti 2019 41 580 -0,6 % 2,6 %
Timlön för arbetare privat sektor augusti 2019 169,90 -1,2 % 2,3 %
Befolkning
Folkmängd september 2019 10 313 447 0,08 % 1,0 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2019 798 2 % 4 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll september 2019 4,8 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag september 2019 4,3 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta september 2019 1,51 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring september 2019 0,3 % 2,6 % 2,4 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring september 2019 2,6 % 2,4 % 0,3 %
Tjänstehandelsnetto kvartal 2 2019 5 240
Export av tjänster kvartal 2 2019 177 261 20085 kronor 12,8 %
Import av tjänster kvartal 2 2019 172 021 19729 kronor 13,0 %
Handelsnetto september 2019 2,0
Import av varor september 2019 125,8 3,5 %
Export av varor september 2019 127,8 3,6 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2018 93 %
Ansökt om lån och krediter online 2018 15 %
Deltagit i sociala nätverkssajter 2018 66 %
Handlat läkemedel online 2018 20 %
Tagit en kurs online 2018 31 %
Lyssnat på musik online 2018 65 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2019 jämfört med föregående period 1 269 585 mnkr 0,1 % 1,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 833 672
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 908 818
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år 1 269 585 mnkr 0,1 % 1,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 475 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 482 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) september 2019 107,4 index -0,2 % -1,5 %
Utgifter för hård- och mjukvara 2018 61 516
Utgifter för mjukvara 2018 37 687
Utgifter för it-tjänster 2018 69 004
Utgifter för leasing av it-utrustning 2018 6 288
Utgifter för it-tjänster från extern leverantör 2018 49 413
Utgifter för interna it-tjänster 2018 19 591
Produktionsvärdeindex september 2019 114,0 index -0,3 % 1,4 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF oktober 2019 jämfört med samma period föregående år 219,8 0,0 % 1,5 %
Inflationstakt enligt KPI oktober 2019 jämfört med samma period föregående år 336,0 0,0 % 1,6 %
Konsumentprisindex (KPI) oktober 2019 336,04 0,0 % 1,6 %
Producentprisindex september 2019 114,1 0,0 % 0,3 %
Importprisindex september 2019 115,6 1,6 % -1,4 %
Exportprisindex september 2019 115,8 0,3 % 0,0 %
Hemmamarknadsprisindex september 2019 112,4 -0,3 % 0,5 %
Prisindex för inhemsk tillgång september 2019 114,1 0,6 % -0,5 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2019 106,2 0,7 % 2,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar oktober 2019 30 493 26,4 %