Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet januari 2019 72,3 % 0,5 %-enheter
Arbetslöshet januari 2019 6,5 % -0,5 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen januari 2019 67,6 % 0,8 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) januari 2019 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) januari 2019 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) januari 2019 68,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor november 2018 41 080 0,3 % 2,9 %
Timlön för arbetare privat sektor november 2018 170,60 0,0 % 2,1 %
Befolkning
Folkmängd november 2018 10 223 505 0,06 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2018 770 0 % -2 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll december 2018 5,5 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag december 2018 6,2 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta december 2018 1,49 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring december 2018 -1,4 % -1,1 % 1,2 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring december 2018 -1,1 % 1,2 % -1,4 %
Handelsnetto december 2018 -4,7
Import av varor december 2018 115,3 1,9 %
Export av varor december 2018 110,6 1,4 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2018 jämfört med föregående period 1 090 899 mnkr -0,2 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 578 833
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 648 723
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2018 jämfört med samma period föregående år 1 090 899 mnkr -0,2 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 455 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 462 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) december 2018 110,7 index 3,1 % 2,4 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex december 2018 113,5 index 0,9 % 4,6 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF december 2018 jämfört med samma period föregående år 217,4 0,4 % 2,2 %
Inflationstakt enligt KPI december 2018 jämfört med samma period föregående år 331,9 0,4 % 2,0 %
Konsumentprisindex (KPI) december 2018 331,87 0,4 % 2,0 %
Producentprisindex december 2018 112,8 -0,6 % 5,6 %
Importprisindex december 2018 111,0 -2,4 % 4,2 %
Exportprisindex december 2018 112,6 -1,3 % 6,0 %
Hemmamarknadsprisindex december 2018 112,9 -0,1 % 5,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång december 2018 112,0 -1,2 % 4,8 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2018 103,8 0,2 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar januari 2019 21 117 -11,3 %