Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet december 2019 72,3 % 0,0 %-enheter
Arbetslöshet december 2019 6,0 % -0,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen december 2019 68,0 % 0,1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) december 2019 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) december 2019 6,9 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) december 2019 68,5 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor oktober 2019 42 109 0,3 % 2,7 %
Timlön för arbetare privat sektor oktober 2019 173,88 0,7 % 2,0 %
Befolkning
Folkmängd november 2019 10 323 857 0,03 % 1,0 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2019 799 0 % 4 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll november 2019 5,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag november 2019 4,4 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta november 2019 1,47 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring november 2019 -0,4 % 1,3 % 2,4 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring november 2019 1,3 % 2,4 % -0,4 %
Tjänstehandelsnetto kvartal 3 2019 7 342
Export av tjänster kvartal 3 2019 184 537 23487 kronor 15,0 %
Import av tjänster kvartal 3 2019 177 194 15174 kronor 9,0 %
Handelsnetto november 2019 2,9
Import av varor november 2019 128,1 -5,2 %
Export av varor november 2019 131,0 -4,8 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2019 95 %
Använt internet flera gånger om dagen 2019 84 %
Köpt mat eller specerivaror online 2019 19 %
Tagit emot e-postmeddelanden från bedragare (Phishing) 2019 37 %
Av säkerhetsskäl ej lagt ut personlig information på sociala nätverkssajter 2019 35 %
Skrivit snabbmeddelanden online 2019 67 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2019 jämfört med föregående period 1 132 601 mnkr 0,3 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 833 792
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 919 061
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2019 jämfört med samma period föregående år 1 132 601 mnkr 0,3 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 475
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 483
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) november 2019 105,9 index 0,8 % -1,2 %
Utgifter för hård- och mjukvara 2018 61 516
Utgifter för mjukvara 2018 37 687
Utgifter för it-tjänster 2018 69 004
Utgifter för leasing av it-utrustning 2018 6 288
Utgifter för it-tjänster från extern leverantör 2018 49 413
Utgifter för interna it-tjänster 2018 19 591
Produktionsvärdeindex november 2019 114,5 index 0,5 % 1,8 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF december 2019 jämfört med samma period föregående år 221,0 0,4 % 1,7 %
Inflationstakt enligt KPI december 2019 jämfört med samma period föregående år 337,7 0,4 % 1,8 %
Konsumentprisindex (KPI) december 2019 337,68 0,4 % 1,8 %
Producentprisindex november 2019 114,9 0,3 % 1,2 %
Importprisindex november 2019 115,8 0,3 % 1,8 %
Exportprisindex november 2019 116,2 -0,1 % 1,8 %
Hemmamarknadsprisindex november 2019 113,6 0,9 % 0,5 %
Prisindex för inhemsk tillgång november 2019 114,8 0,6 % 1,2 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2019 106,2 0,7 % 2,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar december 2019 48 365 106,6 %