Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet november 2019 73,3 % 1,0 %-enheter
Arbetslöshet november 2019 6,8 % 1,0 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen november 2019 68,3 % 0,2 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) november 2019 73,6 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) november 2019 6,9 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) november 2019 68,5 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor september 2019 41 940 0,7 % 2,6 %
Timlön för arbetare privat sektor september 2019 172,52 1,6 % 1,9 %
Befolkning
Folkmängd oktober 2019 10 319 601 0,04 % 1,0 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2019 798 2 % 4 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll oktober 2019 4,8 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag oktober 2019 4,4 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta oktober 2019 1,44 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring oktober 2019 0,2 % 3,3 % 2,5 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring oktober 2019 3,3 % 2,5 % 0,2 %
Tjänstehandelsnetto kvartal 3 2019 7 342
Export av tjänster kvartal 3 2019 184 537 23487 kronor 15,0 %
Import av tjänster kvartal 3 2019 177 194 15174 kronor 9,0 %
Handelsnetto oktober 2019 -4,0
Import av varor oktober 2019 141,0 -2,7 %
Export av varor oktober 2019 137,0 0,8 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2019 95 %
Använt internet flera gånger om dagen 2019 84 %
Köpt mat eller specerivaror online 2019 19 %
Tagit emot e-postmeddelanden från bedragare (Phishing) 2019 37 %
Av säkerhetsskäl ej lagt ut personlig information på sociala nätverkssajter 2019 35 %
Skrivit snabbmeddelanden online 2019 67 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2019 jämfört med föregående period 1 132 601 mnkr 0,3 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 833 792
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 919 061
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2019 jämfört med samma period föregående år 1 132 601 mnkr 0,3 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 475
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 483
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) oktober 2019 105,1 index -1,9 % -5,4 %
Utgifter för hård- och mjukvara 2018 61 516
Utgifter för mjukvara 2018 37 687
Utgifter för it-tjänster 2018 69 004
Utgifter för leasing av it-utrustning 2018 6 288
Utgifter för it-tjänster från extern leverantör 2018 49 413
Utgifter för interna it-tjänster 2018 19 591
Produktionsvärdeindex oktober 2019 113,5 index 0,2 % 0,4 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF november 2019 jämfört med samma period föregående år 220,1 0,1 % 1,7 %
Inflationstakt enligt KPI november 2019 jämfört med samma period föregående år 336,4 0,1 % 1,8 %
Konsumentprisindex (KPI) november 2019 336,36 0,1 % 1,8 %
Producentprisindex oktober 2019 114,5 0,4 % 0,9 %
Importprisindex oktober 2019 115,4 -0,2 % -0,9 %
Exportprisindex oktober 2019 116,3 0,4 % 1,2 %
Hemmamarknadsprisindex oktober 2019 112,6 0,2 % 0,4 %
Prisindex för inhemsk tillgång oktober 2019 114,1 0,0 % -0,3 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2019 106,2 0,7 % 2,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar november 2019 31 126 18,1 %