Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

41 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
December 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2016 Databas
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
Befolkningstäthet 2016 Databas 2017-02-28 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 4:e kvartalet 2016 Databas
SM
Statistiknyhet
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Januari 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor December 2016 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
2017 Databas 2017-02-28 Statistiska centralbyrån
BNP och reala sektorräkenskaper, kvartal 4:e kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Januari 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
2016 Tabell och diagram 2017-02-28 Pensionsmyndigheten
Namnstatistik, hela befolkningen 2016 Databas
Tabell och diagram
2017-02-28 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
Statistiknyhet
2017-02-28 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Januari 2017 Tabell och diagram 2017-02-28 Statistiska centralbyrån
2016 Tabell och diagram 2017-02-28 Pensionsmyndigheten
2016 Tabell och diagram 2017-02-28 Pensionsmyndigheten
2016 Tabell och diagram 2017-02-28 Pensionsmyndigheten