Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

21 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2016 Rapport
Tabell och diagram
2017-10-23 Socialstyrelsen
Oktober 1995-2012 Tabell och diagram 2017-10-23 Statistiska centralbyrån
Byten av naturgasleverantör 3:a kvartalet 2017 Tabell och diagram 2017-10-23 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2017 Tabell och diagram 2017-10-24 Statens skolverk
September 2017 Tabell och diagram 2017-10-24 Statistiska centralbyrån
Juli 2017 Tabell och diagram 2017-10-24 Statens skolverk
Levnadsförhållanden 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-25 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-26 Statistiska centralbyrån
September 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto September 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Augusti 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-10-26 Statistiska centralbyrån
3:a kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
2017-10-26 Skogsstyrelsen
September 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-26 Statistiska centralbyrån
September 2017 Databas 2017-10-26 Statistiska centralbyrån
Läsår 2016/17 Tabell och diagram 2017-10-26 Statistiska centralbyrån
Vårterminen 2017 Tabell och diagram 2017-10-26 Statens skolverk
2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-26 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-27 Statistiska centralbyrån
September 2017 SM 2017-10-27 Statistiska centralbyrån
Oktober 2017 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-10-27 Konjunkturinstitutet