Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

40 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-09-25 Statistiska centralbyrån
Augusti 2017 Tabell och diagram 2017-09-25 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Tabell och diagram 2017-09-25 Försäkringskassan
2:a kvartalet 2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-26 Trafikanalys
Augusti 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-26 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Databas 2017-09-26 Statistiska centralbyrån
September 2017 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-27 Konjunkturinstitutet
Export, import och handelsnetto Augusti 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Juli 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-09-27 Statistiska centralbyrån
Augusti 2017 Databas 2017-09-27 Statistiska centralbyrån
Augusti 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-27 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 2:a kvartalet 2017 Databas 2017-09-27 Statistiska centralbyrån
2016 2001-2016 Databas 2017-09-27 Socialstyrelsen
2016 2005-2016 Rapport
Tabell och diagram
2017-09-27 Socialstyrelsen
2:a kvartalet 2017 Statistiknyhet
Tidskrift
2017-09-27 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
2017-09-27 Statistiska centralbyrån
Preliminär publicering 2018 Tabell och diagram 2017-09-28 Statistiska centralbyrån
Vårterminen 2017 Tabell och diagram 2017-09-28 Statens skolverk
Detaljhandeln Augusti 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-09-28 Statistiska centralbyrån
2015 1998-2015 Databas 2017-09-28 Socialstyrelsen