När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

24 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2015 Databas
SM
Statistiknyhet
2016-08-31 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 1:a kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-08-31 Statistiska centralbyrån
Def. uppgifter 2015 Databas
Tabell och diagram
2016-08-31 Statistiska centralbyrån
kvartal 2:a kvartalet 2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-08-31 Statistiska centralbyrån
2015 SM
Tabell och diagram
2016-08-31 Skogsstyrelsen
Juli 2016 Tabell och diagram 2016-08-31 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Databas 2016-09-01 Statistiska centralbyrån
Juni 2016 Databas
SM
2016-09-02 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Bytesbalans, finansiell balans 2:a kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Portföljinvesteringar 2:a kvartalet 2016 Databas 2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Sveriges tillgångar och skulder 2:a kvartalet 2016 Databas 2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Tjänsteprisindex 2:a kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Augusti 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Augusti 2016 Tidskrift 2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Juni 2016 SM 2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 SM 2016-09-02 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex Juli 2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-05 Statistiska centralbyrån
Juni 2016 Databas
SM
2016-09-05 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-05 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-05 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas 2016-09-05 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-05 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-05 Statens energimyndighet
2:a kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-06 Statistiska centralbyrån