Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

35 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Mars 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
Mars 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
Mars 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
Mars 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
Mars 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln April 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
BNP och reala sektorräkenskaper, kvartal 1:a kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-05-30 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2017 Databas 2017-05-30 Statistiska centralbyrån
2016 Databas 2017-05-30 Statistiska centralbyrån
2016 Tabell och diagram 2017-05-31 Brottsförebyggande rådet
2016 Tabell och diagram 2017-05-31 Brottsförebyggande rådet
Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie 2017 Rapport 2017-05-31 Statistiska centralbyrån
Arbetsmarknad 2015 Databas 2017-05-31 Statistiska centralbyrån
2010 Tabell och diagram 2017-05-31 Brottsförebyggande rådet
2014 Tabell och diagram 2017-05-31 Brottsförebyggande rådet
April 2017 Tabell och diagram 2017-05-31 Statistiska centralbyrån
Inkomströrlighet 2000-2015 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-01 Statistiska centralbyrån
Val idag Maj 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-06-01 Statistiska centralbyrån
2017 Rapport 2017-06-01 Universitetskanslersämbetet