Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2 000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

406 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
September 2016 Tabell och diagram 2016-10-24 Statistiska centralbyrån
Arealer och befolkning 2015 Databas
SM
Statistiknyhet
2016-10-25 Statistiska centralbyrån
Prisindex i producent- och importled September 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-10-25 Statistiska centralbyrån
Läsår 2015/16 Databas 2016-10-26 Centrala studiestödsnämnden
Export, import och handelsnetto September 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-10-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Augusti 2016 Databas
Tabell och diagram
2016-10-26 Statistiska centralbyrån
Vårterminen 2016 Tabell och diagram 2016-10-26 Statens skolverk
Läsår 2015/16 Tabell och diagram 2016-10-26 Statistiska centralbyrån
Vårterminen 2016 Tabell och diagram 2016-10-27 Statens skolverk
September 2016 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-10-27 Statistiska centralbyrån
September 2016 Databas 2016-10-27 Statistiska centralbyrån
Oktober 2016 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-10-27 Konjunkturinstitutet
2015 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-10-28 Statistiska centralbyrån
September 2016 SM 2016-10-28 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2016 Databas
Tabell och diagram
2016-10-28 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-10-28 Statistiska centralbyrån
2015 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-10-28 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2016 Rapport
Tabell och diagram
2016-10-28 Trafikanalys
2010-2015 Tabell och diagram 2016-10-31 Statistiska centralbyrån
September 2016 Tabell och diagram 2016-10-31 Statistiska centralbyrån