Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

17 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-08-21 Statistiska centralbyrån
Byten av naturgasleverantör 2:a kvartalet 2017 Tabell och diagram 2017-08-21 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-08-22 Statistiska centralbyrån
2014-2015 Tabell och diagram 2017-08-23 Naturvårdsverket
Juli 2017 Tabell och diagram 2017-08-24 Statens skolverk
2016 SM
Tabell och diagram
2017-08-24 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
SM
Statistiknyhet
2017-08-24 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-08-24 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-08-24 Statistiska centralbyrån
Juli 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-08-24 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-08-24 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-08-25 Statistiska centralbyrån
Juli 2017 Databas 2017-08-25 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2017 Tabell och diagram 2017-08-25 Statistiska centralbyrån
Juli 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-08-25 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 2:a kvartalet 2017 Databas 2017-08-25 Statistiska centralbyrån
Juli 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-08-25 Statistiska centralbyrån