Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

26 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Export och import av varor Januari 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2018 Databas 2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Mars 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Konjunkturinstitutet
2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Trafikanalys
Finansiella indikatorer enligt IMF 4:e kvartalet 2017 Databas 2018-03-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Statistiska centralbyrån
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Brottsförebyggande rådet
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-27 Brottsförebyggande rådet
April 2014-2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-28 Statistiska centralbyrån
2001-2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-28 Statistiska centralbyrån
Mars 2018 Tabell och diagram 2018-03-28 Statistiska centralbyrån
2017 Databas 2018-03-28 Statistiska centralbyrån
2017 Tabell och diagram 2018-03-28 Pensionsmyndigheten
2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-28 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2017 Databas 2018-03-28 Statistiska centralbyrån
2017 Rapport
Statistiknyhet
2018-03-28 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Detaljhandeln Februari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-03-28 Statistiska centralbyrån