Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

43 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Januari 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-03-30 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-03-30 Statistiska centralbyrån
Januari 2017 Databas
Tabell och diagram
2017-03-30 Statistiska centralbyrån
4:a kvartalet 2016 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-30 Trafikanalys
2016 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-30 Brottsförebyggande rådet
2007-2016 Tabell och diagram 2017-03-30 Brottsförebyggande rådet
2016 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-30 Brottsförebyggande rådet
2001-2015 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-30 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2016 Databas 2017-03-30 Statistiska centralbyrån
2007-2016 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-30 Brottsförebyggande rådet
2016 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-30 Brottsförebyggande rådet
December 2016 Tabell och diagram 2017-03-31 Försäkringskassan
Februari 2017 Tabell och diagram 2017-03-31 Statistiska centralbyrån
2016 Databas 2017-03-31 Statistiska centralbyrån
2016 Tabell och diagram 2017-03-31 Pensionsmyndigheten
2016 Rapport 2017-03-31 Statistiska centralbyrån
2016 Rapport 2017-03-31 Statistiska centralbyrån
April 2013-2016 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-31 Statistiska centralbyrån
2015 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-03-31 Statistiska centralbyrån
Juni 2016 Databas
SM
2017-03-31 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån