Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

35 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-05-21 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-22 Statistiska centralbyrån
2017 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-22 Statistiska centralbyrån, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-22 Kungliga biblioteket
2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-22 Trafikanalys
1:a kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-23 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 1:a kvartalet 2019 Databas 2019-05-23 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
SM
Statistiknyhet
2019-05-23 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
April 2019 Tabell och diagram 2019-05-23 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-23 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-05-23 Statistiska centralbyrån
April 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-23 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-05-23 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 1:a kvartalet 2019 Databas 2019-05-23 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-24 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-24 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-24 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-05-24 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-05-24 Statistiska centralbyrån
Verkställda 1:a kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-24 Statistiska centralbyrån