Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

23 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
3:e kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2017 Databas 2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Inkomst 2016 Databas 2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Utbildning, sfi 2016 Databas 2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Demografi 2016 Databas 2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Boende 2016 Databas 2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 3:e kvartalet 2017 Databas 2017-11-20 Statistiska centralbyrån
Tema: 3:e kvartalet 2017 SM
Statistiknyhet
2017-11-21 Statistiska centralbyrån
Miljöräkenskaper 2008-2015 Rapport 2017-11-22 Statistiska centralbyrån
2016 SM 2017-11-22 Statistiska centralbyrån
Utökad redovisning 2016 Tabell och diagram 2017-11-22 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2017 SM 2017-11-22 Statistiska centralbyrån
2016 SM 2017-11-23 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-11-23 Statistiska centralbyrån
Läsår 2016/17 Databas
Tabell och diagram
2017-11-23 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-11-23 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-11-23 Statistiska centralbyrån
Kvartalsstatistik 4:e kvartalet 2016 Databas 2017-11-23 Statistiska centralbyrån
2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-11-23 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2017-11-23 Statistiska centralbyrån