Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

24 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
3:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-11-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-11-19 Statistiska centralbyrån
September 2018 Tabell och diagram 2018-11-19 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Statistiknyhet
2018-11-19 Statistiska centralbyrån
2015 Databas 2018-11-20 Statistiska centralbyrån
Handelsområden 2015 2015 SM 2018-11-20 Statistiska centralbyrån
Skilda världar? – Det demografiskt delade Sverige 2018 Rapport
Statistiknyhet
2018-11-20 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-21 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2018 Databas 2018-11-21 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 3:e kvartalet 2018 Databas 2018-11-21 Statistiska centralbyrån
Företagssektorn 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-21 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2018 SM 2018-11-21 Universitetskanslersämbetet
2017 Rapport
Tabell och diagram
2018-11-22 Myndigheten för kulturanalys
3:e kvartalet 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-22 Statistiska centralbyrån
Läsår 2017/2018 Databas
Tabell och diagram
2018-11-22 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-22 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-11-22 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-11-22 Statistiska centralbyrån