Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

45 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
April 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-22 Statistiska centralbyrån
2017 Databas 2018-05-22 Statistiska centralbyrån
2017 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-22 Trafikanalys
Läsår 2016/2017 SM 2018-05-22 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 1:a kvartalet 2018 Databas 2018-05-23 Statistiska centralbyrån
2018 Rapport
Statistiknyhet
2018-05-23 Statistiska centralbyrån
April 2018 Tabell och diagram 2018-05-23 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2018-05-23 Socialstyrelsen
1:a kvartalet 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-23 Statistiska centralbyrån
1983-2017 Databas 2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
2013-2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
1983-2017 Databas 2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
2013-2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
1983-2017 Databas 2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
2013-2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
2013-2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
1983-2017 Databas 2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
1983-2017 Databas 2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
2013-2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-05-23 Sveriges lantbruksuniversitet
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 1:a kvartalet 2018 Databas 2018-05-23 Statistiska centralbyrån