Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
December 2018 Databas 2019-01-17 Statistiska centralbyrån
2017 Rapport
Tabell och diagram
2019-01-17 Socialstyrelsen
2018A01 Tabell och diagram 2019-01-18 Försäkringskassan
Preliminär 2018 Tabell och diagram 2019-01-18 Statistiska centralbyrån
2018M12 Tabell och diagram 2019-01-23 Statistiska centralbyrån
December 2018 Tabell och diagram 2019-01-24 Försäkringskassan
2018 Databas
Tabell och diagram
2019-01-24 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-01-24 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-01-24 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljinnehav 1:a halvåret 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-01-24 Statistiska centralbyrån