Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

21 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Utsläpp till luft 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-14 Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
SM
2019-11-14 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-14 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Databas
Databas
2019-11-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
SM
2019-11-15 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Tabell och diagram 2019-11-15 Försäkringskassan
2019 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-15 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-15 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-15 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-11-15 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-15 Statistiska centralbyrån
Miljöpåverkan från konsumtion 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-11-19 Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-11-19 Statistiska centralbyrån
Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-11-19 Statistiska centralbyrån
September 2019 Tabell och diagram 2019-11-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-11-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-20 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2019 SM 2019-11-20 Statistiska centralbyrån