Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

18 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Augusti 2019 Tabell och diagram 2019-09-16 Försäkringskassan
2:a kvartalet 2019 Rapport
Tabell och diagram
2019-09-16 Trafikanalys
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-09-17 Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket
Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-09-17 Skogsstyrelsen
Juli 2019 Tabell och diagram 2019-09-17 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-09-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2019 Databas
SM
2019-09-17 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Rapport
Tabell och diagram
2019-09-17 Trafikanalys
Augusti 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-09-17 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-09-18 Socialstyrelsen
2018 Tabell och diagram 2019-09-19 Statens skolverk
2018 Tabell och diagram 2019-09-19 Trafikanalys
1:a halvåret 2019 Tabell och diagram 2019-09-19 Brottsförebyggande rådet
Lönesummor, nattbefolkning 2018 Databas 2019-09-19 Statistiska centralbyrån
2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-09-20 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Tabell och diagram 2019-09-23 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2019 Databas
SM
Tabell och diagram
2019-09-23 Statistiska centralbyrån