När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

11 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Maj 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2016-07-29 Statistiska centralbyrån
Maj 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2016-07-29 Statistiska centralbyrån
Maj 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2016-07-29 Statistiska centralbyrån
Maj 2016 Databas
Tabell och diagram
2016-07-29 Statistiska centralbyrån
Maj 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-07-29 Statistiska centralbyrån
Snabb 2:a kvartalet 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-07-29 Statistiska centralbyrån
Juni 2016 Tabell och diagram 2016-07-29 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Rapport
Tabell och diagram
2016-08-02 Trafikanalys
Juli 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-08-02 Statistiska centralbyrån
Juni 2016 Databas 2016-08-04 Statistiska centralbyrån
Småhusbarometern Juli 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-08-04 Statistiska centralbyrån