När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

28 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2016-09-26 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-26 Trafikanalys
Prisindex i producent- och importled Augusti 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-27 Statistiska centralbyrån
Augusti 2016 Databas 2016-09-27 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Augusti 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Juli 2016 Databas
Tabell och diagram
2016-09-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Augusti 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-27 Statistiska centralbyrån
2014 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2016-09-27 Socialstyrelsen
Finansiella indikatorer enligt IMF 2:a kvartalet 2016 Databas 2016-09-27 Statistiska centralbyrån
Augusti 2016 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-27 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Statistiknyhet
Tidskrift
2016-09-28 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2016-09-28 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2015 Databas
SM
2016-09-28 Statistiska centralbyrån
September 2016 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-28 Konjunkturinstitutet
Vårterminen 2016 Tabell och diagram 2016-09-29 Statens skolverk
kvartal 2:a kvartalet 2016 Databas 2016-09-29 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljinnehav 2:a halvåret 2015 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2016-09-29 Statistiska centralbyrån
Definitiv publicering 2017 Tabell och diagram 2016-09-29 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2016 Tabell och diagram 2016-09-29 Försäkringskassan
2015 Rapport
Tabell och diagram
2016-09-30 Trafikanalys
Oktober 2012-2015 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-30 Statistiska centralbyrån
Augusti 2016 Tabell och diagram 2016-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2016-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2016-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
SM
Tabell och diagram
2016-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
Tabell och diagram
2016-09-30 Statistiska centralbyrån
Juli 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2016-09-30 Statistiska centralbyrån
Augusti 2016 SM 2016-09-30 Statistiska centralbyrån