Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2016 Rapport
Statistiknyhet
2018-02-26 Statistiska centralbyrån
Arbetsmarknad 2016 Databas 2018-02-26 Statistiska centralbyrån
2015 Statistiknyhet 2018-02-26 Statistiska centralbyrån
Januari 2018 Databas 2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Februari 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-27 Konjunkturinstitutet
2016 Databas
Statistiknyhet
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 4:e kvartalet 2017 Databas 2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Januari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Namnstatistik, hela befolkningen 2017 Databas
Tabell och diagram
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 4:e kvartalet 2017 Databas
SM
Statistiknyhet
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor December 2017 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Januari 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-27 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
BNP och reala sektorräkenskaper, kvartal 4:e kvartalet 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2017 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2017 Databas
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
December 2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-02-28 Statistiska centralbyrån
2017 Tabell och diagram 2018-02-28 Försäkringskassan