Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
2017/2019 Databas
SM
Statistiknyhet
2020-10-29 Skogsstyrelsen
Augusti 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-10-29 Statistiska centralbyrån
September 2020 SM 2020-10-30 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-10-30 Statistiska centralbyrån
September 2020 Databas 2020-10-30 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2020-11-03 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-03 Statistiska centralbyrån, Statens energimyndighet
3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-11-03 Skogsstyrelsen
Oktober 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-03 Statistiska centralbyrån
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild med fokus på principen om att inte lämna någon utanför, oktober 2020 2020 Rapport 2020-11-03 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-03 Statistiska centralbyrån
2008-2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-04 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Tidskrift 2020-11-04 Statistiska centralbyrån
November 2020 Tabell och diagram 2020-11-04 Statistiska centralbyrån