Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Inkomst 2017 Databas 2019-02-18 Statistiska centralbyrån
Arbetsmarknad 2017 Databas 2019-02-18 Statistiska centralbyrån
Utbildning 2017 Databas 2019-02-18 Statistiska centralbyrån
2017 Tabell och diagram 2019-02-18 Statistiska centralbyrån
Januari 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-02-18 Statistiska centralbyrån
December 2018 Tabell och diagram 2019-02-19 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2019-02-19 Statistiska centralbyrån
Konsumentprisindex Januari 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-19 Statistiska centralbyrån
Maj 2004 2018 Databas 2019-02-19 Statistiska centralbyrån
Reg 2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-19 Trafikanalys, Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-19 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-19 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-19 Statistiska centralbyrån
December 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-02-19 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
SM
Statistiknyhet
2019-02-19 Skogsstyrelsen
4:e kvartalet 2018 Databas 2019-02-19 Skogsstyrelsen
2015 Rapport
Statistiknyhet
2019-02-20 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-20 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI 4:e kvartalet 2018 Databas 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån