Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

36 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Juli 2022 Tabell och diagram
2022-08-16 Pensionsmyndigheten
Juli 2022 Databas
Statistiknyhet
2022-08-16 Statistiska centralbyrån
Augusti 2022 Tabell och diagram
2022-08-16 Pensionsmyndigheten
Juni 2022 Databas
2022-08-16 Försäkringskassan
2021 Databas
2022-08-16 Försäkringskassan
Juni 2022 Databas
Statistiknyhet
2022-08-16 Skogsstyrelsen
Juli 2022 Databas
Statistiknyhet
2022-08-16 Skogsstyrelsen
Juni 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-08-17 Statistiska centralbyrån
Juni 2022 Tabell och diagram
2022-08-17 Statistiska centralbyrån
Juni 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2022 Statistiknyhet
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2022 Databas
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2022 Databas
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
Augusti 2022 Databas
2022-08-18 Försäkringskassan