Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

27 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2018 Rapport
Statistiknyhet
2020-01-27 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2019 Tabell och diagram 2020-01-27 Försäkringskassan
2019 Tabell och diagram 2020-01-27 Försäkringskassan
2019 Tabell och diagram 2020-01-28 Försäkringskassan
2019 Databas 2020-01-28 Statistiska centralbyrån
December 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-28 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln December 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto December 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-28 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor November 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-01-28 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
2020-01-28 Skogsstyrelsen
2019 Databas 2020-01-28 Skogsstyrelsen
December 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-29 Statistiska centralbyrån
December 2019 Databas 2020-01-29 Statistiska centralbyrån
Inkomster och skatter 2018, slutlig 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-29 Statistiska centralbyrån
Januari 2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-29 Konjunkturinstitutet
November 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-01-30 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
2020-01-30 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
November 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-30 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-01-30 Statistiska centralbyrån
November 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-01-30 Statistiska centralbyrån