Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

52 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2018 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-14 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
SM
2018-12-14 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-14 Statistiska centralbyrån
definitiv 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-14 Statistiska centralbyrån
preliminär 2017 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån
Privata icke-vinstdrivande sektorn 2017 Databas
Statistiknyhet
2018-12-14 Statistiska centralbyrån
2017 Tabell och diagram 2018-12-14 Statens energimyndighet
Depåstockar Oktober 2018 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån
Svenska portföljaktier Oktober 2018 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2017 Databas
Statistiknyhet
2018-12-14 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Rapport
Tabell och diagram
2018-12-14 Trafikanalys
2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-14 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2017 Databas
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
1990-2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket
2015-2017 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
November 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-17 Statistiska centralbyrån
November 2018 Databas
Databas
2018-12-17 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
SM
2018-12-17 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån