Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

17 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2018 Rapport
Tabell och diagram
2018-09-20 Trafikanalys
Augusti 2018 Tabell och diagram 2018-09-21 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Tabell och diagram 2018-09-21 Försäkringskassan
Arbetsmarknad 2016 Databas 2018-09-21 Statistiska centralbyrån
Inkomströrlighet 2016 Rapport 2018-09-21 Statistiska centralbyrån
2017 Tabell och diagram 2018-09-24 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2018-09-24 Statistiska centralbyrån
Augusti 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-25 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor Juli 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-09-26 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Augusti 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-26 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2018 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-26 Trafikanalys
2018 Rapport 2018-09-27 Statistiska centralbyrån
Augusti 2018 Databas 2018-09-27 Statistiska centralbyrån
September 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-27 Konjunkturinstitutet
Vårterminen 2018 Tabell och diagram 2018-09-27 Statens skolverk
Augusti 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-27 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 2:a kvartalet 2018 Databas 2018-09-27 Statistiska centralbyrån