Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

41 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
1990-2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-10 Naturvårdsverket
2019K3 DHIK 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-12-10 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
SM
Statistiknyhet
2019-12-11 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Konsumentprisindex November 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-11 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-12-11 Socialstyrelsen
2018 Databas
Statistiknyhet
2019-12-11 Statistiska centralbyrån
Vårterminen 2019 Tabell och diagram 2019-12-11 Statens skolverk
Läsår 2017/2018 SM
Tabell och diagram
2019-12-12 Statistiska centralbyrån
November 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-12 Statistiska centralbyrån
Materialflödesstatistik 2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-12 Statistiska centralbyrån
November 2019 Tabell och diagram 2019-12-12 Brottsförebyggande rådet
November 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-12-12 Skogsstyrelsen
Oktober 2019 Databas
SM
2019-12-12 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-12-12 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2019-12-12 Naturvårdsverket
1990-2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-12-12 Statistiska centralbyrån, Naturvårdsverket
Särskild fastighetstaxering 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-12 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Tabell och diagram 2019-12-12 Försäkringskassan
3:e kvartalet 2019 Databas 2019-12-12 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Tidskrift 2019-12-13 Statistiska centralbyrån