Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

25 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2019 Tabell och diagram 2020-02-18 Försäkringskassan
December 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-02-19 Statistiska centralbyrån
Konsumentprisindex Januari 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-19 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
2019 SM
Statistiknyhet
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 4:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 4:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
Nybyggnad av bostäder 4:e kvartalet 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 4:e kvartalet 2019 Databas 2020-02-20 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Tabell och diagram 2020-02-20 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
2017 - 2019 Databas 2020-02-20 Statistiska centralbyrån
Lagerkorrigerad PVI kvartal 4 2019 4:e kvartalet 2019 Databas 2020-02-20 Statistiska centralbyrån
December 2019 Tabell och diagram 2020-02-20 Statistiska centralbyrån
2:a halvåret 2019 Tabell och diagram 2020-02-20 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Tabell och diagram
2020-02-20 Statistiska centralbyrån
Januari 2020 Tabell och diagram 2020-02-21 Statistiska centralbyrån