Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

27 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Augusti 2019 Databas
SM
2019-10-15 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
Databas
2019-10-15 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statistiska centralbyrån
September 2019 Tabell och diagram 2019-10-15 Försäkringskassan
September 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-10-15 Skogsstyrelsen
September 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-15 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
SM
Statistiknyhet
2019-10-15 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2017-2019 Databas
SM
Statistiknyhet
2019-10-16 Skogsstyrelsen
Levnadsförhållanden 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-10-16 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-16 Statistiska centralbyrån
Röstberättigade 2019 Databas 2019-10-16 Statistiska centralbyrån
2018 Tabell och diagram 2019-10-17 Statens energimyndighet
Augusti 2019 Tabell och diagram 2019-10-17 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-10-17 Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-10-17 Statistiska centralbyrån
Augusti 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-10-17 Statistiska centralbyrån
September 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-17 Statistiska centralbyrån
2019 Tabell och diagram 2019-10-17 Statens energimyndighet
2018 Tabell och diagram 2019-10-17 Statens energimyndighet
2018 Tabell och diagram 2019-10-17 Statens energimyndighet
2019 Databas
SM
2019-10-18 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån