Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Export och import av varor April 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-06-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Maj 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-06-27 Statistiska centralbyrån
2018 SM 2019-06-27 Statistiska centralbyrån
Slutliga inkomster och skatter 2017 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-06-27 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
SM
Statistiknyhet
2019-06-27 Statistiska centralbyrån
Maj 2019 Databas 2019-06-28 Statistiska centralbyrån
2018 SM
Tabell och diagram
2019-06-28 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
April 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
April 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
April 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
April 2019 Databas
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
April 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
Maj 2019 SM 2019-06-28 Statistiska centralbyrån
2018 SM
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
2018 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2019-06-28 Kemikalieinspektionen
2018 Databas
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Maj 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-06-28 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2019 Databas
SM
Tabell och diagram
2019-07-01 Statistiska centralbyrån
Maj 2019 Databas 2019-07-01 Statistiska centralbyrån
Maj 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-07-01 Statistiska centralbyrån