Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Februari 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-04-12 Statistiska centralbyrån
Mars 2021 Databas 2021-04-12 Statistiska centralbyrån
Mars 2021 Databas 2021-04-12 Försäkringskassan
Mars 2021 Databas 2021-04-12 Försäkringskassan
Februari 2020 Databas 2021-04-12 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-13 Trafikanalys, Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2021-04-13 Statens jordbruksverk
Mars 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-04-13 Skogsstyrelsen
Nr 4 2021 April 2021 Statistiknyhet
Tidskrift
2021-04-13 Statistiska centralbyrån
2020 Rapport
Tabell och diagram
2021-04-14 Socialstyrelsen
Läsår 2019/2020 SM 2021-04-14 Statistiska centralbyrån
Läsår 2020/2021 Tabell och diagram 2021-04-14 Statens skolverk
Februari 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-04-14 Statistiska centralbyrån
Konsumentprisindex Mars 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-14 Statistiska centralbyrån
Mars 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-15 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-15 Statistiska centralbyrån
Mars 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-04-15 Brottsförebyggande rådet
1:a kvartalet 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-04-15 Brottsförebyggande rådet
2020 Tabell och diagram 2021-04-15 Statistiska centralbyrån
2020 Databas 2021-04-15 Universitetskanslersämbetet