Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2019 Databas
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 4:e kvartalet 2018 Databas 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
2018 SM
Statistiknyhet
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2018 Databas
SM
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Kvartal 4 på riket, län och kommun 4:e kvartalet 2018 Tabell och diagram 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
2:a halvåret 2018 Tabell och diagram 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Folkmängd och befolkningsförändringar för riket, län och kommun 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar December 2018 Tabell och diagram 2019-02-21 Statistiska centralbyrån
Januari 2019 Tabell och diagram 2019-02-22 Statistiska centralbyrån
Allmän, förenklad fastighetstaxering 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-02-22 Statistiska centralbyrån