Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

26 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Oktober 2019 Tabell och diagram 2020-04-16 Statens skolverk
Definitiv publicering 2020 Databas 2020-04-17 Statistiska centralbyrån
Februari 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-04-17 Statistiska centralbyrån
Februari 2020 Tabell och diagram 2020-04-17 Statistiska centralbyrån
Februari 2020 Databas
SM
2020-04-17 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Regional statistik 2016-2018 Rapport
Statistiknyhet
2020-04-17 Statistiska centralbyrån