Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

34 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
4:e kvartalet 2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-01 Statistiska centralbyrån
December 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-03-01 Statistiska centralbyrån
December 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-03-01 Statistiska centralbyrån
December 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-03-01 Statistiska centralbyrån
December 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-03-01 Statistiska centralbyrån
Februari 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-02 Statistiska centralbyrån, Trafikanalys
Mars 2021 Tabell och diagram 2021-03-02 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Statistiknyhet
2021-03-02 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-04 Statistiska centralbyrån
2:a halvåret 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-04 Statistiska centralbyrån
2020 SM
Statistiknyhet
2021-03-04 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas 2021-03-04 Statistiska centralbyrån
Läsår 2019/2020 Tabell och diagram 2021-03-04 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-03-04 Statistiska centralbyrån, Trafikanalys