Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

48 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2022 Databas
2022-12-09 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2022 Databas
2022-12-09 Statistiska centralbyrån
Oktober 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-12-09 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2022 Databas
2022-12-09 Statistiska centralbyrån
2021 Rapport
Statistiknyhet
2022-12-09 Statens jordbruksverk
2021 Databas
2022-12-09 Statens jordbruksverk
3:e kvartalet 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-12-12 Statistiska centralbyrån
Direktinvesteringar 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
2022-12-12 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2022 Statistiknyhet
2022-12-12 Statens energimyndighet
November 2022 Databas
2022-12-12 Försäkringskassan
November 2022 Databas
2022-12-12 Försäkringskassan
Nr 12 2022 samt Konjunkturklockan December 2022 Databas
Statistiknyhet
Tidskrift
2022-12-13 Statistiska centralbyrån
2022 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2022-12-13 Statistiska centralbyrån
januari 2020-september 2022 3:e kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
2022-12-13 Statistiska centralbyrån
November 2022 Databas
2022-12-13 Försäkringskassan
November 2022 Databas
Statistiknyhet
2022-12-13 Skogsstyrelsen
November 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-14 Statistiska centralbyrån