Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

52 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
December 2018 Tabell och diagram 2018-12-21 Statistiska centralbyrån
2010-2017 Tabell och diagram 2018-12-21 Statistiska centralbyrån
Definitiv publicering 2019 Tabell och diagram 2018-12-21 Statistiska centralbyrån
December 2018 Tidskrift 2018-12-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2018 Tabell och diagram 2018-12-21 Försäkringskassan
Detaljhandeln November 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-12-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-12-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-12-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Tabell och diagram
2018-12-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-21 Statistiska centralbyrån
November 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-21 Statistiska centralbyrån