Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

6 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
3:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-01-30 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2018 Rapport
Statistiknyhet
2019-03-28 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
4:e kvartalet 2018 Databas
Statistiknyhet
2019-04-11 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2017 SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-05-14 Statistiska centralbyrån, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2018 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2019-06-19 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
2017 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-07-03 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser