Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

11 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor December 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-02-28 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Januari 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-04-28 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Februari 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-04-28 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Mars 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-05-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor April 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-06-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Maj 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-07-31 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Juni 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-08-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Juli 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-09-29 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Augusti 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-10-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor September 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-11-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Oktober 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-12-22 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet