Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

8 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Detaljhandeln September 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-10-25 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion September 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-11-08 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2019 Databas 2019-11-21 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-11-28 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 3:e kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandelsindex fördelat på kategori och försäljningssätt 3:e kvartalet 2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-10 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Oktober 2019 Databas
Statistiknyhet
2019-12-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln November 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2019-12-20 Statistiska centralbyrån