Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

13 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 2:a kvartalet 2022 Databas
2022-08-18 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Juli 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-08-29 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Juli 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-09-07 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 2:a kvartalet 2022 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-09-08 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-09-28 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-28 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion September 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-11-09 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 3:e kvartalet 2022 Databas
2022-11-21 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-11-29 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-07 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 3:e kvartalet 2022 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-08 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln November 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-22 Statistiska centralbyrån