Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

12 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Materialflöden 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-15 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 3:e kvartalet 2022 3:e kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-02-02 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-23 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 4:e kvartalet 2022 4:e kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-11 Statistiska centralbyrån
Miljömotiverade subventioner 2022 2022 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-17 Statistiska centralbyrån
Miljöskatter 2022 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-01 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 1:a kvartalet 2023 1:a kvartalet 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-08-31 Statistiska centralbyrån
Miljöpåverkan från konsumtion 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-09-21 Statistiska centralbyrån
Miljöräkenskapernas analysverktyg 2021 2021 Tabell och diagram
2023-09-21 Statistiska centralbyrån
Miljösektorn 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-10-26 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2023 2:a kvartalet 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-10-26 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft regional statistik 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-11-23 Statistiska centralbyrån