Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

12 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
BNP-indikator månad December 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-01-28 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Januari 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-03-09 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Februari 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-04-06 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Mars 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-04-28 Statistiska centralbyrån
Multifaktorproduktivitet 2020 Databas
Statistiknyhet
2022-06-07 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad April 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-06-09 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-06 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Juni 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-28 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Juli 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-09-07 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad September 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-28 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-07 Statistiska centralbyrån