Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

8 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Augusti 2022 Rapport
2022-09-07 Riksgäldskontoret
Augusti 2022 Databas
2022-09-08 Statistiska centralbyrån
September 2022 Rapport
2022-10-07 Riksgäldskontoret
September 2022 Databas
2022-10-10 Statistiska centralbyrån
Oktober 2022 Rapport
2022-11-07 Riksgäldskontoret
Oktober 2022 Databas
2022-11-08 Statistiska centralbyrån
November 2022 Rapport
2022-12-07 Riksgäldskontoret
November 2022 Databas
2022-12-08 Statistiska centralbyrån