Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Är vi lyckligare nu?

Senast uppdaterad: 2021-08-26

Kanske, men hur kan vi ta reda på det? I SCB:s undersökning av levnadsförhållanden har vi ställt frågan om hur lyckliga folk är vid två tillfällen. 2013 tyckte 68 procent av alla äldre än 16 år att de var lyckliga för det mesta eller hela tiden, och fem år senare låg siffran på 65 procent.

– Att ställa en fråga om hur lycklig man är kan verka lätt. Det svåra är att försöka tolka svaren, eftersom lycka betyder olika saker för olika personer. Det kan ju handla om hälsa, ekonomi, sinnesstämning eller attityd. Men det finns inga färska siffror i våra undersökningar från pandemitiden. Nästa gång frågan ställs är 2022 och då kommer vi att ställa frågan på ett lite annat sätt, menar Göran Nordström, utredare på SCB.

Sverige på plats sju

I FN:s välfärdsrapport World Happiness Report, som ska ranka hur lyckliga folk är i olika länder, vägs flera aspekter in i ett så kallat lyckoindex. Indexet mäter bland annat ett lands BNP, medborgares känsla av att kunna påverka sitt liv, friska levnadsår och nivå av korruption med mera. Sverige rankades sjua i den senaste mätningen.

När det gäller SCB mäter vi välfärd på olika sätt i vår undersökning av levnadsförhållanden, till exempel hur den självupplevda hälsan ser ut, om man känner oro för våld eller oro över sin ekonomi, och om man har någon nära vän.

– Färre umgås med nära anhöriga, som till exempel föräldrar, barn och syskon, än man gjorde för tio år sedan, menar Göran Nordström.

Under åren 2013–2020 hade umgänget med nära anhöriga minskat från 41 procent till 34 procent bland de som var 16–29 år, medan umgänget med vänner i åldersgruppen 65+ hade ökat från 43 procent till 51 procent samma period.

Lycka, ett lyxproblem?

Det här med lycka är lite svårt att ta på. Hur skulle man själv svara om man fick frågan? 

En som gillar att problematisera det är professorn i ekonomi, Micael Dahlen. Han har en teori om att det är vår tids olika valmöjligheter som ställer till det för hur lyckliga vi känner oss. Kanske ligger det också något i, tror han, att det i vissa länder verkar finnas tid att tänka på lycka, medan man i andra länder kanske inte har råd att tänka på lycka på samma sätt.

Bengt Brülde, också han professor men i praktisk filosofi, tror att vi kan anpassa oss till mycket. Lycka är något som går upp eller ner, men så småningom hamnar man ungefär på den nivå av välbefinnande man hade.

Länkar

Micael Dahlens Performance Lecture om lycka, från 2019 (YouTube)

Om lycka i Forskning och framsteg, från 2015

Etiketter