Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Bättre hälsa förlänger mäns liv

Senast uppdaterad: 2020-11-26

Under lång tid gjorde mäns högre användning av alkohol och tobak att deras medellivslängd ökade långsammare än kvinnors. Men sedan millennieskiftet har en bättre hälsa gjort att männens livslängd ökat betydligt snabbare än kvinnornas.

Mannen med den imponerande mustaschen var mitt i livet i 1900-talets början. Om vi gissar att han föddes någon gång strax efter 1800-talets mitt kan vi i SCB:s tabeller över återstående livslängd se att han på sin 50-årsdag kunde hoppas på att leva i ungefär 23 år till. En kvinna född vid samma tid kunde förvänta sig att leva ytterligare något år.

Läs mer i SCB:s tabeller över återstående livslängd för åren 1751–2019

Barnadödlighet påverkade livslängden 

Samtidigt var mannen på fotot lyckligt lottad som uppnått medelåldern. Om vi gissar rätt på ett födelsedatum någon gång på 1860-talet, så var den förväntade livslängden vid födseln bara ungefär 42 år för pojkar och 46 år för flickor. Att en genomsnittlig 50-åring på 1910-talet kunde se fram emot ytterligare ett par decennier beror på att barnadödligheten hade stor påverkan på den genomsnittliga livslängden. För den som överlevde födseln och spädbarnsåren såg framtiden mycket ljusare ut.

Läs om medellivslängden i Sverige

Idag kan en genomsnittlig 50-årig man förvänta sig att leva ungefär 32 år till, och en kvinna ungefär 35 år till. Och en pojke som föds idag har en förväntad livslängd på ungeför 81 år. För en flicka som föds idag är den förväntade livslängden över 84 år, det vill säga dubbelt så långt som för en man född på 1860-talet.

Kvinnor lever längre än män

Under de senaste 100 åren har både mäns och kvinnors livslängd ökat. Under början av 1900-talet påverkades livslängden mest av välfärd och medicinsk utveckling som gjorde att allt fler barn överlevde. Sedan ökade livslängden eftersom hela befolkningen fick bättre hälsa, och levde längre. Den effekten var under en lång tid tydligare för kvinnorna vars livslängd ökade snabbare än männens. I slutet av 70-talet levde kvinnor i genomsnitt över sex år längre än män.

Läs om folkhälsan och medellivslängden

Skillnaderna kan till stor del förklaras med att män rökte mer och drack mer alkohol. Det blev vanligt att röka tidigare bland män än bland kvinnor, och män rökte betydligt mer än kvinnor fram till och med 1980-talet. Män dricker fortfarande mer alkohol än kvinnor.

Mäns livslängd ökar snabbt under 2000-talet

Idag har effekterna av alkohol- och tobaksbruk utjämnats och  skillnaderna i livslängd är mycket mindre än på 70-talet. Sedan 1980 har männens medellivslängd ökat med nästan nio år, samtidigt som kvinnornas medellivslängd har ökat med nästan sex år.

Läs om SCB:s prognos över hur Covid-19 kan påverka medellivslängden