Till innehåll på sidan

Redaktionellt

De osäkra väljarna blir allt fler

Senast uppdaterad: 2022-07-01

I takt med att riksdagsvalet närmar sig blir de osäkra väljarna allt fler, visar SCB:s nya rapport om den pågående mandatperioden. Mest säkra var väljarna i den första partisympatiundersökningen efter valet 2018 – och mest osäkra i den sista före höstens val.

I november 2018 uppgav knappt 13 procent av den röstberättigade befolkningen att de inte visste vilket parti de skulle rösta på om det varit val då.

– I maj 2022 var motsvarande andel nästan 20 procent. I regel är det så att kvinnor, unga och personer med lägst inkomster och lägre utbildningsnivå svarar att de inte vet i högre utsträckning än män, äldre och personerna med högst inkomster och eftergymnasial utbildning, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

Han är en av författarna till SCB:s rapport om mandatperioden 2018–2022, som bland annat beskriver hur opinionen utvecklat sig sedan det förra valet. Rapporten tar upp fem stora händelser som kan antas ha påverkat opinionen under mandatperioden.

Mycket uppmärksammade

– Det rör sig i kronologisk ordning om regeringsbildningen, pandemin, när regeringen Löfven avgick och tillträdde igen, när Magdalena Andersson blev statsminister och om kriget i Ukraina, säger Jonas Olofsson och fortsätter:

– Det är svårt att kontrollera hur enskilda händelser påverkar opinionen, men de fem vi redovisar har alla varit mycket uppmärksammade. Det är inte orimligt att anta att de påverkat hur de olika partiernas opinion har utvecklats.

Osäkra väljare

Rapporten går igenom hur opinionen utvecklats parti för parti under mandatperioden, med information om vilka grupper där deras stöd är större respektive mindre.

De som uppger ett parti de tänker rösta på kan dock vara mer eller mindre säkra på sitt val.

– Sverigedemokraternas väljare är mest säkra på sitt partival. För SD har andelen säkra väljare överstigit 80 procent under hela mandatperioden. I andra änden finns Liberalernas och Centerpartiets väljare. Knappt hälften uppgav att de var säkra på sitt partival i mandatperiodens sista mätning, säger Jonas Olofsson.

Läs mer i rapporten på scb.se:

Mandatperioden 2018–2022 (pdf)

Fakta: Om rapporten

Rapporten handlar om mandatperioden som inleddes den 10 september 2018 och avslutas i och med höstens val den 11 september 2022.

Rapportens fokus ligger på att beskriva opinionen – partisympatisörerna men också de osäkra väljarna, som SCB mäter två gånger per år med Partisympatiundersökningen (PSU).

För att sätta statistiken i ett sammanhang presenteras ett axplock av SCB:s övriga val- och demokratistatistik som producerats under mandatperioden, samt några av de viktiga händelser som har utspelat sig under de fyra åren.

Länkar

Många osäkra på partivalet vid mandatperiodens slut

Mandatperioden 2018–2022 (pdf)

Många förändringar i sista PSU före valet

Studera valdeltagandet i olika grupper inom din kommun

Analysera partiernas valresultat med SCB:s nya verktyg

SCB:s sida om valet 2022

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter