Till innehåll på sidan

Redaktionellt

En av sex hoppar av kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 2022-03-07

En av sex ledamöter i landets alla kommunfullmäktige har hoppat av uppdraget tre år in i mandatperioden. Det är färre än under den föregående mandatperioden – men i regionfullmäktige har avhoppen ökat.

Andelen folkvalda som har hoppat av tre år efter valet är i princip på samma nivå i kommun- och i regionfullmäktige, 17 respektive 16 procent.

– I kommunfullmäktige innebär det en minskning jämfört med föregående mandatperiod. I regionfullmäktige är det en liten ökning, säger Jonas Olofsson, statistiker på SCB.

I riksdagen har nio procent av ledamöterna hoppat av efter tre år, vilket är på samma nivå som föregående mandatperiod.

– Det är något vanligare att kvinnor hoppar av i samtliga politiska församlingar, säger Jonas Olofsson.

Störst skillnader är det i kommunfullmäktige, där det skiljer 2,5 procentenheter mellan avhopp bland kvinnor och män. I riksdagen är skillnaden marginell.

– Det är betydligt vanligare att unga hoppar av i kommun- och regionfullmäktige än i riksdagen.

Bland personer under 30 år är andelen avhopp 31 och 27 procent i kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige tre år in i mandatperioden. I riksdagen har däremot ingen ledamot under 30 hoppat av under samma period.

Läs mer i statistiknyheten:

Något färre avhopp från kommunfullmäktige

Fakta: Partierna med högst andel avhopp

I riksdagen är det tre år in i mandatperioden högst andel avhopp bland Miljöpartiets kandidater, följt av Liberalernas.

I regionfullmäktige är det Sverigedemokraterna som har högst andel avhopp, följt av Miljöpartiet.

I kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland Miljöpartiets folkvalda kandidater, följt av Sverigedemokraternas.

Länkar

Något färre avhopp från kommunfullmäktige

Ny PSU: Stiltje i opinionen ett knappt år före valet

SCB:s sida om valet 2022

Partisympatiundersökningen (PSU)

Demokratistatistik

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter