Till innehåll på sidan

Redaktionellt

En tredjedel bor i närheten av ett elljusspår

Senast uppdaterad: 2020-12-02

Nästan var tredje person, 32 procent av befolkningen, bor inom 1 kilometer från ett elljusspår. När möjligheterna att träna på gym begränsats kan elljusspåren vara ett bra sätt att få motion.

Det finns nästan 1 700 platser med elljusspår i landet, och 1 475 av dem ligger mindre än 1 kilometer från en tätort eller småort. Motionsspår och elljusspår har anlagts sedan 60-talet och ligger oftast i skogsmiljöer, men ändå i närheten av bebyggelse. Elljusspår är upplysta stigar och kan användas av motionärer även på kvällstid och under de mörkare årstiderna.

Stora skillnader mellan länen

De län med störst andel av befolkningen inom 1 kilometer från ett elljusspår är Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland, med 60, 49 respektive 47 procent. I de här länen är en stor del av befolkningen samlad kring större städer eller tätorter längs med kusten, där det också finns långa nätverk av elljusspår. I Gotland och Skåne bor endast 10 respektive 18 procent av befolkningen nära ett elljusspår.

I många av de största tätorterna har huvuddelen av invånarna mer än 1 kilometer till närmaste elljusspår. Det beror på det långa avståndet från städernas centrala delar, där många bor, till skogsområden med elljusspår. I Stockholms tätort bor bara 30 procent inom 1 kilometer från ett elljusspår, i Göteborg 35 procent och i Malmö 17 procent.

Några kommuner saknar helt elljusspår

Nästan alla kommuner  har minst ett elljusspår, men det finns en handfull som är helt utan. Det rör sig om kommuner som saknar större skogsområden, till exempel ökommuner, som Öckerö på västkusten, eller kommuner i Skånes slättbygder.

Kommunen där störst andel av befolkningen, hela 91 procent, har ett elljusspår inom 1 kilometer är Upplands Väsby i Stockholms län. Därefter kommer Kiruna och Arvidsjaur i Norrbottens län, med 82 respektive 75 procent.

 Karta med elljusspår per kommun

Fakta om statistiken

Statistiken inkluderar elljusspår (elbelyst motionsspår) enligt Lantmäteriets definition och grundar sig på data från Lantmäteriet och SCB. Motionsspår utan belysning ingår inte. Det saknas information om eventuellt bortfall av elljusspår, eftersom det inte är obligatoriskt för kommunerna att rapportera in dessa till Lantmäteriet.   

Källor

Fastighetskartan, Lantmäteriet.

Registret för totalbefolkning, SCB.