Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Följ utvecklingen i Sveriges kommuner i vår nya informationspanel

Senast uppdaterad: 2021-03-02

Pandemin slog olika hårt mot befolkningen i Sveriges kommuner förra året. I vår nya informationspanel, eller dashboard, kan du bland annat hämta och jämföra lokal och regional information om dödsfall månad för månad 2020.

Panelen innehåller ett kartverktyg och statistiken redovisas såväl i relation till befolkningsstorleken som i relation till genomsnittet för 2015–2019.

– Informationspanelen hjälper till att tolka statistiken om dödsfall då siffrorna redovisas i flera dimensioner med antal döda såväl som andel av invånarantal och i jämförelse med genomsnittet 2015–2019, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

I verktyget finns även information om hur BNP och arbetslösheten utvecklades på riksnivå månad för månad.

Länkar

Informationspanel (dashboard) med dödstal per län och kommun 2020 (Fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox)