Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Försäljningen av alkohol steg rejält i slutet av 2021

Senast uppdaterad: 2022-04-14

Efter en nedgång i början av pandemin vände försäljningen av alkohol uppåt under 2021. Under årets sista sex månader steg försäljningen med 13 procent jämfört med samma period 2020.

Åtgärderna mot smittspridning under pandemin ledde till förändrade mönster i alkoholförsäljningen. Under 2020 köpte hushållen till exempel mer alkohol på Systembolaget och mindre på restauranger. Totalt minskade försäljningen av alkohol på Systembolaget och restauranger med 6 procent 2020 jämfört med året innan. Siffrorna är rensade för priseffekter.

Nu har trenden vänt. I fjol ökade den sammanlagda alkoholförsäljningen med knappt 6 procent jämfört med 2020. Sett till helåret är det en bit kvar till nivån före pandemin, försäljningen 2021 är knappt 1 procent lägre än 2019.

Ökning i slutet av året

Det var framför allt i slutet av fjolåret som alkoholförsäljningen ökade.

– Försäljningsökningen var särskilt markant under årets sista tre månader, då steg den med hela 19 procent jämfört med samma period 2020, säger Thorsten Holzer, statistiker på SCB.

Under det första kvartalet 2021 minskade försäljningen med 10 procent jämfört med första kvartalet 2020. Här jämförs siffrorna med januari och februari 2020, en tid då pandemin ännu inte hade börjat påverka samhället i större omfattning. Sedan kom våren och försommaren 2021 med en ökad försäljning på drygt 3 procent. Under juli–september steg försäljningen med knappt 8 procent.

Försäljningen av alkohol, mätt i fasta priser, har stigit varje år mellan 2013 och 2019 med undantag för 2017. Det året var juli–september regniga och solfattiga, vilket sannolikt bidrog till den tillfälliga nedgången.

Alkoholförsäljning på Systembolaget och restauranger – fastprisberäknat index

Diagram-alkohol_år.png

Alkoholförsäljning per kvartal på Systembolaget och restauranger – fastprisberäknat index

Diagram-alkohol_kvartal.png

Fakta: Om statis​tiken

Statistiken bygger på data från momsregistret från Systembolaget och företag verksamma inom SNI 56 (Restaurang-, catering och barverksamhet).

SCB redovisar statistik om alkoholförsäljningen inom detaljhandeln under 2021 när Livsmedelsförsäljningsstatistiken för 2021 publiceras den 29 september 2022.

Länkar

Vi spenderar alltmer på frukt – men köper ännu mer sötsaker

Försäljningen av alkohol ökade stort under 2020

Sveriges restauranger tappade stort under 2020

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB