Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Huspriser stiger i stora delar av landet

Senast uppdaterad: 2021-04-29

Många vill köpa hus just nu och det syns tydligt i fastighetspriserna. Under det första kvartalet i år steg priserna för permanenta småhus i landet med 13 procent jämfört med samma kvartal i fjol, visar den senaste statistiken.

Snittpriset i Sverige för en villa, ett radhus eller andra småhus för permanentboende ligger nu på 3,8 miljoner kronor. I Storstockholm är snittpriset 6,7 miljoner kronor. I Stormalmö ligger snittpriset på nästan 4,8 miljoner kronor.

– På årsbasis är det en liknande prisutveckling för fritidshus. Under det första kvartalet i år har priserna på fritidshus på riksnivå stigit med 16 procent jämfört med samma period 2020, säger Niclas Sjölund, statistiker på SCB.

Det genomsnittliga priset i landet för ett fritidshus var 2,6 miljoner kronor under första kvartalet 2021.

Prisutveckling i län

Prisutvecklingen i varje län blir inte lika rättvisande att beskriva med snittpriser. Här används istället medelpriser som bättre redovisar prisnivåskillnader mellan regionerna.

– Medelpriset har stor betydelse, det är ett mått på vad man i genomsnitt betalar. Skillnader i prisnivå mellan kommuner och regioner kan ge en indikation på hur mycket dyrare en plats är i jämförelse med en annan. Prisnivån är relativt olämpligt att använda när man tittar på prisutvecklingen. Måttet tar nämligen inte hänsyn till storlek, standard, läge och annat som är betydelsefullt, säger Niclas Sjölund.

Största prisökningen på fritidshus

Den största prisökningen på fritidshus märks i området som kallas Mellersta Norrland där Jämtlands län och Västernorrlands län ingår. Där steg priset med 24 procent till 2,1 miljoner kronor under det första kvartalet i år jämfört med samma period 2020.

Priser på småhus för permanentboende ökade mest i Jämtland, Dalarna, Blekinge och Kronobergs län under det första kvartalet. I de fyra länen steg priserna med 19-21 procent under perioden jämfört med första kvartalet 2020.

Tabeller

Sålda småhus för permanent boende efter län och kvartal

 Medelpris i tkrPrisförändring 
procent
 2021K12021K1/
2020K1
01 Stockholms län 6 706 13
03 Uppsala län 3 899 8
04 Södermanlands län 3 221 11
05 Östergötlands län 3 527 10
06 Jönköpings län 2 643 10
07 Kronobergs län 2 395 19
08 Kalmar län 2 100 6
09 Gotlands län 3 421 12
10 Blekinge län 2 190 19
12 Skåne län 3 647 13
13 Hallands län 3 992 16
14 Västra Götalands län 3 732 11
17 Värmlands län 2 094 6
18 Örebro län 2 591 14
19 Västmanlands län 2 926 10
20 Dalarnas län 2 208 19
21 Gävleborgs län 1 996 15
22 Västernorrlands län 1 900 16
23 Jämtlands län 1 963 21
24 Västerbottens län 2 462 10
25 Norrbottens län 2 095 9

Sålda fritidshus efter region och kvartal

 Medelpris i tkrPrisförändring procent
 2021K12021K1/
2020K1
0010 Stor-Stockholm 5 258 11
0020 Stor-Göteborg 4 266 9
0030 Stor-Malmö 4 472 7
RIKS1 Stockholms län 5 258 11
RIKS2 Östra mellansverige 2 240 15
RIKS3 Småland med öarna 1 875 20
RIKS4 Sydsverige 2 778 6
RIKS5 Västsverige 2 908 13
RIKS6 Norra mellansverige 1 719 16
RIKS7 Mellersta Norrland 2 131 24
RIKS8 Övre Norrland 1 405 12

Fakta: Om prisstatistiken för fastigheter

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. I SCB:s statistik om fastighetspriser förekommer både index och prisstatistik. Prisstatistik bygger på en enklare metod i förhållande till index. Med småhus för permanent boende avses fastigheter där någon har varit folkbokförd på fastigheten en viss tid innan försäljningen. Med fritidshus avses fastigheter där ingen har varit folkbokförd på fastigheten en viss tid innan försäljningen. Statistiken avser preliminära uppgifter för 2020 och 2021.

Länkar

Priserna på småhus steg under första kvartalet 2021

Fastighetspriser och lagfarter

Hur mäter man prisutvecklingen på småhus?