Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Importsiffror visar Sveriges vaccinköp

Senast uppdaterad: 2021-06-30

Under våren har Sverige köpt in covid19-vaccin för miljontals kronor, vilket nu också syns i importstatistiken. Den senaste siffran från april visar att Sverige hittills i år har importerat vaccin för 540 miljoner kronor.

Från och med januari 2021 kan Sveriges handel med covid19-vaccin följas eftersom en ny varukod för detta används.

– Det landet som Sverige importerar mest vaccin från är Tyskland. Under april importerade Sverige covid19-vaccin från Tyskland för totalt 194 miljoner kronor, säger Maria Rodriguez Hjalmarsson, statistiker på SCB.

Det andra stora importlandet är Spanien, varifrån vi importerade vaccindoser för 47 miljoner kronor.

Övriga länder som Sverige har importerat vaccin från är Belgien, Italien, Norge samt Nederländerna. I april köptes det vaccin från dessa länder för sammanlagt 26 miljoner kronor.

Vaccin mot SARS-Covid för människor (varukod KN 300022010) Import fördelat över land för januari-april 2021

 

 Värde i miljoner kronor
LandJanuariFebruariMarsAprilTotalt
Tyskland 49 63 109 194 415
Spanien     31 47 78
Övriga länder     21 26 47
Totalt 49 63 161 267 540

 

Fakta: Om statistiken

Statistiken bygger på en sammanställning av så kallade KN-koder som EU:s statistikkontor Eurostat har tagit fram. All statistik har hämtats från utrikeshandel med varor på scb.se.

Länkar

EU trade in COVID-19 related products in 2020 - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu)

Information om Kombinerade nomenklaturen (KN) (scb.se)

Utrikeshandel med varor (scb.se)

Importen av coronarelaterade varor ökade 2020 (scb.se)

Etiketter