Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Indier största gruppen utrikes födda invandrare

Senast uppdaterad: 2021-09-02

Sedan några år är den största gruppen utrikes födda invandrare till Sverige födda i Indien. De invandrar ofta för att arbeta eller studera, och de bosätter sig i högre grad än andra invandrargrupper i Stockholms län.

Sedan 2019 har invandrare födda i Indien varit den största invandrargruppen efter svenskar som återvänt efter att ha bott utomlands. Det beror både på att det är fler som invandrar från Indien och att det blivit färre som invandrar till exempel från Syrien och Afghanistan.

Första halvåret 2021 invandrade 1 904 personer födda i Indien till Sverige. Det var det vanligaste födelselandet för utrikes födda invandrare. Därefter följde Syrien med 1 197 personer och Polen med 1 094 personer.

– Den allra största gruppen invandrare är dock personer födda i Sverige, som flyttar tillbaka efter att ha bott utomlands. Under de första sex månaderna 2021 var de 4 499 personer, säger Tomas Johansson, statistiker på SCB.

Personer som är födda i Sverige har varit den största invandrargruppen under stora delar av 2000-talet, med undantag för åren 2007 och 2014 till 2018. Invandrare födda i Irak var vanligast 2007 och invandrare födda i Syrien var fler än återinvandrade svenskar under åren 2014-2018.

Corona påverkade invandringen 2020

– Först och främst kan man se att Covid-19 påverkade invandringen, som sjönk med 29 procent till den lägsta på 15 år. Invandringen från Indien sjönk ännu mer, med 45 procent, säger Tomas Johansson.

Trots det var gruppen födda i Indien fortfarande störst, förutom svenskar som återvände.

Många indier arbetar och många bor i Stockholm

De invandrare som har sitt ursprung i Indien invandrar ofta till Sverige för att arbeta eller studera. Helåret 2020 var det 1 361 indiska medborgare som invandrade för arbete, och 714 som invandrade för studier. 1 747 indier invandrade som anhöriga och endast 4 var flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa.

Under 2020 bosatte sig nästan hälften av invandrarna födda i Indien, 45 procent, i Stockholm län och 15 procent i Stockholms stad.

– Det är en stor andel när man jämför med andra stora grupper invandrare. Till exempel bosatte sig 17 procent av invandrarna som fötts i Syrien i Stockholms län, och 30 procent av dem med ursprung i Polen, säger Tomas Johansson.

Länkar

I statistiken för helåret 2020 finns mer information om vilka som invandrar från Indien