Till innehåll på sidan

Redaktionellt

När havreexporten var viktigare än järnexporten

Senast uppdaterad: 2019-10-31

Under lång tid var Storbritannien en av Sveriges främsta handelspartners. Under delar av 1800-talet gick över hälften av Sveriges export till Storbritannien, och även importen från Storbritannien var viktig. En oväntat betydelsefull exportvara var havre.

 

The hansom cabUnder 1900-talet kom däremot Tyskland att bli allt viktigare för både import och export. 

Införsel och utförsel av varor till och från Sverige 1738-1970

Export Import procent tyskland england

Historisk statistik for Sverige Del 3. Utrikeshandel 1732-1970, s. 55 (pdf)

Bland de viktigaste exportvarorna fanns järn och trä, men också havre som användes för att utfodra alla de hästar som drog vagnarna i de snabbt växande engelska städerna. 

Bertil Thorburn, vars familj var grosshandlare och ångbåtsredare i Uddevalla, skriver i boken Ett blad ur den svenska havreexportens historia (1951): ”Världsstaden London var dels rikt försedd med dåtidens taxi, Hansom-Cabs, dels var den centrum för det engelska diligensväsendet. Alla de hästar, som behövdes härför, måste utfodras med havre.”

Rekordår innan mekaniseringen tog fart

På 1870-talet exporterade Sverige 260 000 ton havre om året, och vissa av dessa år var värdet av spannmålsexporten till och med högre än värdet av exporten av järn och stål. 

havre utförsel 1800-1900

Historisk statistik for Sverige Del 3. Utrikeshandel 1732-1970, s. 166 (pdf)

I Sverige och främst på västkusten omvandlades både jordbruket och logistiken av den lönsamma  havreexporten som ledde till att både järnvägar och ångbåtstrafik utvecklades och lade en grund för Sveriges kommande industrialisering.

Etiketter