Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Stora skillnader i utländskt ägande av svenska fritidshus

Senast uppdaterad: 2022-07-18

Drygt sex procent av alla fritidshus i Sverige har utländska ägare, som oftast är norrmän, tyskar eller danskar. Men de regionala skillnaderna är väldigt stora.

I Sverige finns drygt 610 000 fritidshus som ägs av fysiska personer. Det rör sig om småhusbyggnader på fastigheter inom Sverige som saknar folkbokförd befolkning.

Strax över 38 000 av dessa, eller 6,3 procent, har utländska ägare. Det innebär att den taxerade ägaren saknar svensk adress och svenskt personnummer.

– Det norska ägandet är störst. Av de utlandsägda fritidshusen i Sverige ägs 33 procent av norrmän. Därefter följer tyskar och danskar, som äger 28 respektive 26 procent av de utlandsägda fritidshusen, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Ovanligt i Stockholms län

Det största antalet utlandsägda fritidshus finns i Västra Götalands (7 846 stycken), Värmlands (6 549) och Kronobergs län (4 533).

Den största andelen utlandsägda fritidshus finns i Kronobergs (38 procent), Värmlands (24) och Jönköpings län (14).

I andra änden finner vi Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gotlands och Uppsala län. Där har mindre än en procent av fritidshusen utländska ägare.

– I Stockholms län finns nästan 73 700 fritidshus, vilket är näst flest i landet. Men bara 234 av dessa har utländska ägare. Det motsvarar 0,3 procent, säger Johannes Cleris och fortsätter:

– Det kan jämföras med Västra Götaland, där det finns drygt 77 700 fritidshus. Nästan 7 850 av dessa har utländska ägare, alltså strax över 10 procent.

Annat mönster

Statistiken om fritidshus ägda av utlandssvenskar (personer med svenskt personnummer bosatta utomlands) ser annorlunda ut.

– I absoluta tal är det vanligast att utlandssvenskar äger fritidshus i Västra Götaland, Skåne och Stockholms län, säger Johannes Cleris.

Fritidshus med utländska ägare efter land

Totalt 610 372 10 076 12 598 10 508 1 348 2 776 846 38 152 6,3
Län Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer Därav med ägare från Summa utlandsägda fritidshus Andel utlandsägda fritidshus (%)
    Danmark Norge Tyskland Nederländerna Övriga länder Okänt land    
Kronoberg 11 998 2 935 13 1 335 85 114 51 4 533 37,8
Värmland 27 278 407 3 988 1 282 505 234 133 6 549 24,0
Jönköping 13 644 874 10 795 70 91 28 1 868 13,7
Blekinge 13 379 895 12 467 22 63 25 1 484 11,1
Västra Götaland 77 713 503 5 194 1 556 129 326 138 7 846 10,1
Kalmar 31 942 547 41 2 083 128 154 74 3 027 9,5
Skåne 44 216 2 425 92 589 37 189 70 3 402 7,7
Halland 24 977 1 123 33 458 18 57 24 1 713 6,9
Jämtland 32 213 40 1 476 238 64 125 33 1 976 6,1
Västerbotten 33 133 37 780 221 22 270 50 1 380 4,2
Norrbotten 29 729 10 462 144 17 455 40 1 128 3,8
Örebro 14 730 38 22 235 48 44 21 408 2,8
Dalarna 45 218 132 352 365 89 154 26 1 118 2,5
Västernorrland 25 223 12 50 224 35 139 46 506 2,0
Östergötland 23 136 70 7 215 32 50 19 393 1,7
Gävleborg 27 818 9 21 125 26 88 26 295 1,1
Gotland 12 453 0 14 38 3 26 4 85 0,7
Södermanland 20 260 4 4 53 4 35 14 114 0,6
Västmanland 9 661 1 4 10 1 18 3 37 0,4
Stockholm 73 660 13 18 66 9 116 12 234 0,3
Uppsala 17 991 1 5 9 4 28 9 56 0,3

Fritidshus med utlandssvenska ägare efter land

Totalt 610 372 2 881 1 109 1 161 1 570 1 111 1 006 4 331 13 169 2,2
Län Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer Därav med svenska ägare boende i Summa utlandssvenskt ägande Andel ägda av utlandssvenskar (%)
    Norge Schweiz Storbritannien och Nordirland Tyskland USA Danmark Övriga länder    
Skåne 44 216 129 234 239 269 164 307 588 1 930 4,4
Värmland 27 278 607 39 40 73 36 41 150 986 3,6
Västra Götaland 77 713 1 009 179 207 248 168 83 664 2 558 3,3
Kronoberg 11 998 18 19 15 77 13 139 54 335 2,8
Halland 24 977 86 60 49 88 65 82 199 629 2,5
Blekinge 13 379 28 30 20 50 28 83 76 315 2,4
Stockholm 73 660 80 195 190 160 212 34 758 1 629 2,2
Jönköping 13 644 18 22 18 61 15 56 85 275 2,0
Kalmar 31 942 60 64 39 118 47 56 197 581 1,8
Södermanland 20 260 18 19 44 59 43 6 140 329 1,6
Östergötland 23 136 44 42 34 53 30 16 151 370 1,6
Gotland 12 453 25 14 14 21 20 6 91 191 1,5
Västmanland 9 661 20 10 17 11 10 3 76 147 1,5
Örebro 14 730 39 11 21 44 19 9 68 211 1,4
Dalarna 45 218 177 57 56 56 61 23 206 636 1,4
Norrbotten 29 729 94 10 16 28 20 9 213 390 1,3
Jämtland 32 213 178 20 31 24 30 19 119 421 1,3
Västernorrland 25 223 53 15 29 42 35 9 136 319 1,3
Gävleborg 27 818 62 28 41 40 35 9 129 344 1,2
Uppsala 17 991 13 18 17 12 36 3 112 211 1,2
Västerbotten 33 133 123 23 24 36 24 13 119 362 1,1

Fakta: Om statistiken

Med fritidshus avses här småhusbyggnader på fastigheter inom Sverige som saknar folkbokförd befolkning. Bara ägare som är fysiska personer ingår i statistiken.

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvariga taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2021.

Länkar

Norska ägandet av svenska fritidshus störst

Stora skillnader i barns tillgång till fritidshus

Hundratusentals svenskar äger fritidshus i andra kommuner

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB