Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Storbritannien fortsatt viktig handelspartner efter brexit

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Storbritannien, som lämnade EU:s inre marknad vid årsskiftet, är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Men landet har flyttat ner från sjätte till åttonde plats bland Sveriges exportmarknader för varor, enligt den senaste utrikeshandelsstatistiken.

Sverige exporterar bland annat bilar, papper och trävaror till det forna EU-landet. De varugrupper som står för störst handelsvärde är personbilar och mineraloljor.

Det är inte bara varor som handlas mellan de två länderna. Under de senaste åren har tjänstehandeln vuxit rejält. 2019 var Storbritannien Sveriges största handelspartner för tjänster.

Tjänstehandeln mellan länderna består av bland annat forskning- och utvecklingstjänster, tekniska tjänster och affärs- och konsulttjänster. Länderna handlar också immateriella rättigheter, det vill säga rätten att använda patent och varumärken.

Det totala exportvärdet av varuhandeln uppgick till cirka 52 miljarder kronor under januari-september 2020. Varuimporten uppgick under samma period till 44 miljarder kronor.

Tjänsteexporten till Storbritannien under de tre första kvartalen 2020 var cirka 46 miljarder kronor. Importen av tjänster uppgick till 56 miljarder kronor. Helårssiffrorna för varu- respektive tjänstehandeln publiceras 26 februari respektive 5 mars.

— Hur handeln kommer att utvecklas efter att Storbritannien nu har lämnat EU:s inre marknad återstår att se. Det är inget som kan utläsas ur statistiken med en gång. Inledningsvis blir det svårt att veta vad som är en direkt effekt av brexit och vad som eventuellt beror på nedstängningar under den pågående pandemin, säger Tea Unnebäck, statistiker på SCB.

SCB kan inte ge någon exakt siffra på hur många företag som står för tjänstehandeln med Storbritannien, men ungefär 6 000 svenska företag har rapporterat varuhandel med landet.

Export av tjänster till Storbritannien, år 2019 tio i topp

TjänstSumma miljarder kronor
Affärstjänster, bl a FoU,
konsulttjänster
21,7
Nyttjande av immateriella
rättigheter
19,7
Tele-, data- och
informationtjänster
11,5
Transporttjänster 7,2
Resor 6,3
Bearbetning av varor 2,4
Finansiella tjänster 2,4
Personliga, kulturella och
rekreationstjänster
1,2
Försäkrings- och
pensionstjänster
0,8
Byggnadstjänster 0,3

Import av tjänster från Storbritannien, år 2019 tio i topp

TjänstSumma miljarder kronor
Affärstjänster, bl a FoU,
konsulttjänster
21,4
Resor 19,5
Nyttjande av immateriella
rättigheter
17,1
Tele-, data- och
informationtjänster
13,2
Transporttjänster 10,3
Personliga, kulturella
och rekreationstjänster
3,5
Finansiella tjänster 3,0
Försäkrings- och
pensionstjänster
0,6
Byggnadstjänster 0,5
Bearbetning av varor 0,4

Export av varor till Storbritannien, år 2019 tio i topp

VaraSumma miljarder kronor
Mineraloljeprodukter,
raffinerade
9,4
Personbilar mm 8,3
Papper och papp 6,4
Sågade och hyvlade
trävaror
6,1
Fisk färsk kyld fryst 3,4
Medikamenter 3,1
Järnmalm 2,3
Fordonskomponenter 1,9
Pappersmassa mm 1,6
Industrimaskiner 1,5

Import av varor från Storbritannien, år 2019 tio i topp

VaraSumma miljarder kronor
Mineralolja, rå 8,6
Personbilar mm 5,9
Fordonskomponenter 3,1
Tele- och radiomaterial 3,0
Göt, ämnen och
halvfabrikat
av järn eller stål
2,6
Medikamenter 2,1
Förbränningskolv-
motorer
1,5
Luftpumpar, kompressorer
mm
1,1
Alkoholhatliga drycker 1,0
It-varor 0,9

Länkar

Utrikeshandel med varor (scb.se)

Utrikeshandel med tjänster (scb.se)