Till innehåll på sidan

Församlingar

Här redovisas koder, namn och indelningsändringar för Svenska kyrkans indelning i församlingar.

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock tillhandahålla även den församlingsindelning som gällde fram till 2000-01-01. Det kan bland annat möjliggöra redovisning av tidsserier.

Församlingar 2021, LKF

Församlingar, koder och namn (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning, med församlingarnas pastoratstillhörighet (pdf)

Församlingar i bokstavsordning (pdf)

Församlingar delade av kommungräns (pdf)

Församlingar 2020, LKF

Församlingar, koder och namn (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning, med församlingarnas pastoratstillhörighet (pdf)

Församlingar i bokstavsordning (pdf)

Församlingar delade av kommungräns (pdf)

Församlingar 2019, LKF

Församlingar, koder och namn (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning, med församlingarnas pastoratstillhörighet (pdf)

Församlingar i bokstavsordning (pdf)

Församlingar delade av kommungräns (pdf)

Församlingar 2018, LKF

Församlingar, koder och namn (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning (xls)

Län, kommuner, församlingar i nummerordning, med församlingarnas pastoratstillhörighet (pdf)

Församlingar i bokstavsordning (pdf)

Församlingar delade av kommungräns (pdf)

Ändringar i församlingsindelningen

Överflyttningar av områden mellan församlingar 2010–2017 (xls)

Ändringar i församlingsindelningen 2000–2021 (xls)

Ändringar i församlingsindelningen 1990–1999 (xls)

Årliga utdrag ur publikationen Rikets indelningar 1974–2006 (pdf)

Kontakta oss