Till innehåll på sidan

Befolkning per församling

SCB tar fram befolkningsstatistik per församling. Här hittar du statistiken från och med år 2004 och information om hur du kan beställa detaljerad befolkningsstatistik på församlingsnivå.

Svenska kyrkan ansvarade länge för folkbokföringen i Sverige, från de första kyrkböckerna på 1600-talet fram till 1991, då Skatteverket tog över. Som en följd av att Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 beslutade riksdagen att folkbokföringen av individer från och med 2016 inte längre ska ske per församling inom Svenska kyrkan. Istället sker folkbokföring på fastighet, eventuell lägenhet och i kommun.

Så beräknas befolkning per församling

För att få fram befolkningen per församling, när befolkningsregistret inte längre kan användas, använder vi oss istället av digitala gränser. Personer som inte är folkbokförda på en fastighet var tidigare folkbokförda på den fiktiva fastigheten "På församlingen skriven". Nu är de istället skrivna på den fiktiva fastigheten "På kommunen skriven". På grund av detta har flera församlingar fått ett lägre antal invånare och summan av befolkningen i samtliga församlingar är lägre än totalbefolkningen i riket.

Tabeller för befolkning per församling 2004–2021

Här hittar ni folkmängd per församling från 2004. Filen uppdateras årligen i början av mars med föregående års folkmängd.

Folkmängd per församling 2004–2014 (xlsx)

Folkmängd per församling 2015–2021 (xlsx)

Beställning av detaljerad församlingsstatistik

Du kan beställa detaljerad befolkningsstatistik per helår för församlingar. Nyhet från leveranser 2022 är att statistiken numera levereras via e-post som tabeller i Excel-format, tidigare pdf-format. Tabell A2 levereras uppdelat på flera flikar i ett Excel-dokument.

Beställ tabeller med följande uppgifter

  • Folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd (Tabell A1.1 och A2). Statistiken avser 31 december år t-1 med församlingsindelning 1 januari år t.
  • Befolkningsförändringar, det vill säga antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade under året (Tabell 113). Statistiken avser år t-1 med församlingsindelning 1 januari år t-1.

Tabellexempel, församlingsstatistik (pdf)

För nybildade församlingar kan enbart tabell A1.1 och A2 beställas.

För församlingar som upphörde 1 januari år t kan enbart tabell 113 beställas.

Aktualitet: Statistik för år t-1 där t = innevarande år.

Priser

700 kr för en församling.
250 kr för varje tillkommande församling.
Moms tillkommer, dock ej till statliga myndigheter.

Välkommen med din beställning

Beställning av statistik görs via vår webbplats:

Beställningsformulär för församlingsstatistiken

Beställningar av 2022 års statistik kan göras från mitten av januari 2023. Statistiken tas fram och tabellerna levereras med början vecka 10. Vill du ha statistiken vecka 10 behöver vi ha din beställning senast vecka 8, övrig tid levereras statistiken inom två veckor efter beställning.

Kontakt