Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 31 975 resultat.

 1. Tab7_2018.xls

  Tabell_7 Befolkningen 2018, 25-64 år, fördelad efter utbildningsnivå, utbildningsinriktning (SUN 2000), kön och ålder Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2019-01-01 Utbildningsinriktning (SUN 2000) Befolkning F...

 2. Tab9_2018.xls

  Tab9tot_16_år_och_äldre Befolkningen 2018, 16 år och äldre, fördelad efter utbildningsnivå, kön och ålder (ettårsklasser) Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2019-01-01 Kön/ålder Befolkning (antal) Förgymnasial u...

 3. Tab10_2018.xlsx

  Tab10_1990_2018 Befolkningen 1990-20181, 25-64 år, fördelad efter utbildningsnivå och kön. År Kön Befolkning (antal) Förgym-nasial utb. kortare än 9 år (%) Förgym-nasial utb. 9 år (%) Gymnasial utb. kortare än 3 år (%) Gymnasial utb. 3 år (%) Eftergym-...

 4. Tab13_2018.xls

  Tab13_25-64_år Population: Befolkningen 2018, 25-64 år. Fördelning: Län, födelseland/världsdel och kön i kombination med utbildningsnivå Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2019-01-01 Län Befolkning Förgymnasi...

 5. Tab4e_2018.xls

  tab4e_25_64 years of age The population 2018 by level of education, county and sex. Age 25-64 County Sex Population (number) Primary and lower secondary education (%) Upper secondary education less than 3 years (%) Upper secondary education 3 years (%...

 6. UF0542_Tabell3_Utbildningsinriktning_2017L18.xlsx

  Samtliga HS Elever med gymnasieexamen läsåret 2014/15 och som påbörjat högskolestudier t.o.m. 2017/18 fördelade efter kön, program i gymnasieskolan och vissa utbildningsinriktningar i högskolan. Båda könen. Procent. Linjer/program i gymnasieskolan Ant...

 7. BE0101-Komtopp-alder-forsta-barnet-2019.xlsx

  Topp 10 Kommuner med lägst medelålder för förstagångsföräldrar, 2015-2019 jämfört med 2010-2014 Kvinnor (förstagångsmödrar) Män (förstagångsfäder) Förstagångsföräldrar totalt Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder 2015...

 8. CirkMigUtbNiva2009-2018_Eng.xlsx

  All aged 20-64 Table 9.1: Population by level of education, type of migrant and sex. Age 20 - 64 by 31 december 2018 Level of Education Sex Total Type of Migrants No Latest migration Number of Migrations, period 2009-2018 migration before 2009 1 2 3...

 9. CirkMigUtbInr2009-2018.xlsx

  Samtliga 20-64 år Tabell 10.1: Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön. Samtliga i åldern 20 - 64 år den 31 december 2018 Utbildningsinriktning Kön Totalt Typ av migrant Ingen Senaste migra- Antal migrationer åren 2009...

 10. Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin

Visa