Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 56 resultat.

 1. 1864 - BISOS. M. Postverket. 1. Generalpoststyrelsens den 20 december 1865 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under förutgångna år 1864

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1864
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 2. 1865 - BISOS. M. Postverket. 2. Generalpoststyrelsens den 27 december 1866 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning för år 1865

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1865
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 3. 1866 - BISOS. M. Postverket. 3. Generalpoststyrelsens den 20 december 1867 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1866

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1866
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 4. 1867 - BISOS. M. Postverket. 4. Generalpoststyrelsens den 20 december 1868 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1867

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1867
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 5. 1868 - BISOS. M. Postverket. 5. Generalpoststyrelsens den 20 december 1869 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1868

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1868
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 6. 1869 - BISOS. M. Postverket. 6. Generalpoststyrelsens den 20 december 1870 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1869

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1869
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 7. 1870 - BISOS. M. Postverket. 7. Generalpoststyrelsens den 20 december 1871 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1870

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1870
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 8. 1871 - BISOS. M. Postverket. 8. Generalpoststyrelsens den 20 december 1872 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1871

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1871
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 9. 1872 - BISOS. M. Postverket. 9. Generalpoststyrelsens den 20 december 1873 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1872

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1872
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
 10. 1873 - BISOS. M. Postverket. 10. Generalpoststyrelsens den 21 december 1874 i underdånighet avgivna berättelse om Postverkets förvaltning under år 1873

  Författare: Generalpoststyrelsen
  Tidsperiod: 1873
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS M Postverket 1864-1910.
Visa