Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 57 resultat.

 1. 1875 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1875

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1875
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 2. 1879 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1879

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1879
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 3. 1881 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1881

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1881
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 4. 1883 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1883

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1883
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 5. 1870 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1870

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1870
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 6. 1872 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1872

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1872
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 7. 1873 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1873

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1873
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 8. 1897 - BISOS. F. Handel. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1897

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1897
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 9. 1907 - BISOS. F. Handel. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1907

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1907
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
 10. 1876 - BISOS. F. Utrikes handel och sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1876

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1876
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS F Utrikes handel och sjöfart 1858-1910.
Visa