Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 3 resultat.

 1. Sverige 1571 : försök till en administrativ beskrivning över det egentliga Sverige, utan Finland och Estland / av Hans Forssell. Första häftet. - (Äldre bidrag till Sveriges officiella statistik ; I). … I: Statistisk tidskrift, 1872: bihang

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1571
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Statistisk tidskrift 1860-1913.
 2. Sverige 1571 : försök till en administrativ beskrivning över det egentliga Sverige, utan Finland och Estland / av Hans Forssell. Andra häftet. - (Äldre bidrag till Sveriges officiella statistik. II). … I: Statistisk tidskrift, 1883: bihang

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1571
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Statistisk tidskrift 1860-1913.
 3. Register till Statistisk tidskrifts samtliga årgångar (1860-1913). - I: Statistisk tidskrift. 1913: häft. 165 Supplement

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1860 - 1913
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Statistisk tidskrift 1860-1913.