Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 1 resultat.

  1. Statistisk tidskrift. Ny följd. Register. Årgång 1-11 (1952-1962) = Statistical review. New series. Index. Vol. 1-11 (1952-1962)

    Författare: Statistiska centralbyrån
    Tidsperiod: 1952 - 1962
    Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik, Övrigt
    Statistikserie: Statistisk tidskrift 1952-1962.