Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik.

Din sökning gav 28 087 resultat.

 1. BI.A0.10 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. LII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1910

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1910
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 2. 1830-1856 avd 1 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 3. a. Sammandrag av Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jämförelse med den underdåniga berättelsen för åren 1857 och 1858. På Kungl...

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1830 - 1856
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 3. 1830-1856 avd 3 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 3. c. Sammandrag av Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jämförelse med senare avgivna underdåniga berättelsen. På Kungl Maj:ts nådi...

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1830 - 1856
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 4. 1857 och 1858 avd 2 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för åren 1857 och 1858. Andra avdelningen: Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1857 - 1858
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 5. BI.A0.78 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1878

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1878
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 6. BI.A0.80.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXII:2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1880. Andra avdelningen: Areal och folkmängd för särskilda administrativa,judiciella och ecklesiast...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1880
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. BI.A0.80.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXII:1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1880. Första avdelningen: Folkmängd, vigda, födda och döda samt emigranter och immigranter år 1880 ...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1880
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 8. BI.A0.82 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXIV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1882

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1882
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. Allmän månadsstatistik. Årgång 22. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 22. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1984 - 1984
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 10. BI.A0.51.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 i rikets särskilda a...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1851 - 1855
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
Visa