Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik.

Din sökning gav 11 293 resultat.

 1. Allmän månadsstatistik. Årgång 5. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 5. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1967 - 1967
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 2. Allmän månadsstatistik. Årgång 9. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 9. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1971 - 1971
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 3. Allmän månadsstatistik. Årgång 10. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 10. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1972 - 1972
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 4. Allmän månadsstatistik. Årgång 11. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 11. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1973 - 1973
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 5. Allmän månadsstatistik. Årgång 14. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 14. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1976 - 1976
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 6. Allmän månadsstatistik. Årgång 16. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 16. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1978 - 1978
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 7. Allmän månadsstatistik. Årgång 16. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 16. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1978 - 1978
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 8. Allmän månadsstatistik. Årgång 18. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 18. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1980 - 1980
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 9. Allmän månadsstatistik. Årgång 22. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 22. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1984 - 1984
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 10. BI.A0.51.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 i rikets särskilda a...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1851 - 1855
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
Visa