Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik.

Din sökning gav 11 279 resultat.

 1. Allmän månadsstatistik. Årgång 6. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 6. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1968 - 1968
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 2. Allmän månadsstatistik. Årgång 7. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 7. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1969 - 1969
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 3. Allmän månadsstatistik. Årgång 9. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 9. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1971 - 1971
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 4. Allmän månadsstatistik. Årgång 9. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 9. No 7-12

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1971 - 1971
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 5. BI.A0.98 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XL. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1898

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1898
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 6. BI.A0.00.04 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLII: 4. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. Fjärde afdelningen: Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1891 - 1900
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. BI.A0.89 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1889

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1889
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 8. BI.A0.92. - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXIV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1892

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1892
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. BI.A0.78 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1878

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1878
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 10. BI.A0.81 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1881

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1881
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
Visa