Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 49 367 resultat.

 1. BI.A0.86 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A.Befolkningsstatistik. Ny följd. XXVIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1886

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1886
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 2. BI.A0.89 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1889

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1889
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 3. BI.A0.90.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXII: 1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Första avdelningen: Folkmängd, vigda, födda och döda samt emigranter och immigranter år 189...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1890
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 4. 1861 avd 2 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 4: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1861. Andra avdelningen. Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1861
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 5. 1863 avd 2 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 6: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1863. Andra avdelningen. Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1863
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 6. BI.A0.71 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1871

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1871
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. BI.A0.72 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XIV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1872

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1872
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 8. BI.A0.97 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXIX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1897

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1897
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. BI.A0.99 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1899

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1899
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 10. Allmän månadsstatistik. Årgång 6. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 6. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1968 - 1968
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
Visa