Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 28 097 resultat.

 1. BI.A0.86 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A.Befolkningsstatistik. Ny följd. XXVIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1886

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1886
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 2. BI.A0.90.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXII: 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Andra avdelningen: Areal och folkmängd för särskilda administrativa, judiciella och ecklesi...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1890
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 3. BI.A0.90.03 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXII: 3. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Tredje och sista avdelningen: Folkmängden församlingsvis åren 1860-1890;folkmängden år 1890...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1890
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 4. BI.A0.94 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXVI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1894

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1894
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 5. BI.A0.95 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXVII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1895

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1895
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 6. BI.A0.00.041 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLII:4. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. Fjärde afdelningen: Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900. Bihang. Dödlighets- och li

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1891 - 1900
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. BI.A0.61 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. III. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för året 1861 jemte bihang rörande dödsorsakerna i rikets städer

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1861
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 8. BI.A0.64 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. VI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för året 1864

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1864
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. BI.A0.68 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. X. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1868

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1868
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 10. Allmän månadsstatistik. Årgång 6. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 6. No 1-6

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1968 - 1968
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
Visa