Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetade timmar

PDF:
Hela publikationen (1090kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am110sm1703_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-09-12
Förfrågningar:

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se

Mattias Enlund

010-479 43 25

mattias.enlund@scb.se