Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för heltidsstuderande 2005–2015

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-am110sm1603_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-09-20
Förfrågningar:

Vanja Hultkrantz

010-479 46 03

vanja.hultkrantz@scb.se

Mattias Enlund

010-479 43 25

mattias.enlund@scb.se