Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-am110sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-03-01
Förfrågningar:

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se

Miaomiao Zhu

010-479 48 56

miaomiao.zhu@scb.se

Mattias Enlund

010-479 43 25

mattias.enlund@scb.se