Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Frånvaromönster – annorlunda under mästerskap?

PDF:
Hela publikationen (1184kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-am110sm1503_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-09-22
Förfrågningar:

Anna Broman

08-506 944 62

anna.broman@scb.se

Gabrielle Larsson

010-479 40 72

gabrielle.larsson@scb.se