Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005–2013

PDF:
Hela publikationen (1175kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-am110sm1402_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-06-11
Förfrågningar:

Helene Birenstam

08-506 949 94

helene.birenstam@scb.se