Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden under 2018 för personer som hade hemmaboende barn under 12 år

Siffrorna i temarapporten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. 

PDF:
Hela publikationen (1128kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-am110sm1902_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-06-11
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

010-479 47 23

matilda.wedtstromkjerfh@scb.se

Cajsa Krabbe

010-479 43 95

cajsa.krabbe@scb.se