Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetstidens förläggning 2008 - 2018

Siffrorna i temarapporten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. 

PDF:
Hela publikationen (2094kb)
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-am110sm1905_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-10-01
Förfrågningar:

Daniel Samuelsson

010-479 49 78

daniel.samuelsson@scb.se

Magda Tordenmalm

010-479 43 64

magda.tordenmalm@scb.se