Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015

PDF:
Hela publikationen (1889kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-am110sm1604_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-11-22
Förfrågningar:

Fredrik Öhrström

010-479 41 12

fredrik.ohrstrom@scb.se

Cecilia Karlsson

010-479 48 32

cecilia.karlsson@scb.se