Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017

Serie:
AM12 - Arbetskraftsundersökningarna, årlig
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am12sm1801_pdf
ISSN:
1654-2886 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-02-22
Förfrågningar:

Daniel Samuelsson

010-479 49 78

daniel.samuelsson@scb.se

Mikael Lundsten

010-479 41 85

mikael.lundsten@scb.se