Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2011 – Tema: Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Den 14 februari 2013 uppdaterade AKU alla tabellpaket och tidsserier på webbplatsen. Publikationer som avser AKU under perioden 2010-2012 och har publicerats innan den 14 februari 2013 har dock inte uppdaterats.
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-am110sm1102_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-08-30
Förfrågningar:

Katja Olofsson

010-479 48 07

katja.olofsson@scb.se