Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2013 – Tema: Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-am110sm1303_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-09-17
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se

Jacob Hansson

010-479 48 24

jacob.hansson@scb.se