Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2009 – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2008

Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-am11sm0905_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2009-11-25
Förfrågningar:

Daniel Samuelsson

010-479 49 78

daniel.samuelsson@scb.se