Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2012 – Tema: Arbetad tid 2012 – Hur mycket arbetar vi och när?

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-am110sm1301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-02-26
Förfrågningar:

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se

Janna Grevillius

010-479 47 99

janna.grevillius@scb.se