Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am110sm1701_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-02-27
Förfrågningar:

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se

Mattias Enlund

010-479 43 25

mattias.enlund@scb.se