Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under oktober 2020

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 47 578 7 275 9 401 1 746 5 500 71 500
B–E 46 789 7 154 9 231 1 717 5 395 70 286
B+C 47 295 7 231 9 331 1 736 5 453 71 047
C 47 291 7 231 9 331 1 736 5 453 71 041
25–30, 33 47 755 7 302 9 422 1 753 5 506 71 738
D 44 127 6 747 8 706 1 619 5 088 66 288
E 42 619 6 516 8 413 1 564 4 918 64 031
F 47 107 7 203 9 304 1 729 5 441 70 783
G 42 924 6 563 8 482 1 575 4 966 64 511
G+I 42 667 6 524 8 431 1 566 4 932 64 120
H 37 364 5 713 7 376 1 371 4 315 56 139
H+J 44 910 6 867 8 874 1 648 5 196 67 495
I 38 391 5 870 7 559 1 409 4 415 57 644
J 48 014 7 341 9 488 1 762 5 555 72 160
K 54 109 8 273 10 697 1 986 6 266 81 332
K–N 45 731 6 992 9 023 1 678 5 273 68 697
L 43 941 6 719 8 648 1 613 5 040 65 960
M 45 760 6 997 9 029 1 679 5 281 68 746
N 36 184 5 533 7 121 1 328 4 150 54 316
P 35 192 5 381 6 908 1 292 4 019 52 792
P–S 37 922 5 798 7 444 1 392 4 331 56 887
Q 40 029 6 120 7 858 1 469 4 567 60 044
R 36 593 5 595 7 205 1 343 4 208 54 944
S 38 743 5 924 7 598 1 422 4 409 58 096
B–S exkl. O 44 077 6 739 8 696 1 618 5 082 66 213

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se