Till innehåll på sidan

Arbetskostnader för tjänstemän under maj 2022

Arbetskraftskostnader för tjänstemän, privat sektor, kronor per månad

Bransch Genom-
snittlig
månads-
lön inkl.
provisioner,
sjuklön m.m.
Summa
arbetsgivar-
avgifter
enligt
avtal
Summa
arbets-
givar-
avgifter
enligt lag
Särskild
löne-
skatt
Allmän
löne-
avgift
Summa
arbets-
krafts-
kostnader
B 50 587 8 094 9 961 1 937 5 802 76 382
B–E 49 613 7 938 9 769 1 900 5 705 74 925
B+C 50 017 8 003 9 848 1 916 5 752 75 535
C 50 008 8 001 9 846 1 915 5 751 75 521
25–30, 33 50 371 8 059 9 918 1 929 5 793 76 071
D 47 499 7 600 9 352 1 819 5 458 71 728
E 46 060 7 370 9 055 1 764 5 279 69 528
F 50 836 8 134 10 010 1 947 5 836 76 762
G 45 056 7 209 8 885 1 726 5 186 68 062
G+I 44 729 7 157 8 807 1 713 5 144 67 549
H 39 295 6 287 7 651 1 505 4 409 59 147
H+J 48 272 7 724 9 505 1 849 5 546 72 896
I 39 941 6 391 7 825 1 530 4 533 60 219
J 51 686 8 270 10 203 1 980 5 965 78 103
K 56 896 9 103 11 214 2 179 6 549 85 941
K–N 48 783 7 805 9 605 1 868 5 600 73 663
L 47 083 7 533 9 252 1 803 5 382 71 053
M 49 386 7 902 9 744 1 891 5 694 74 618
N 38 458 6 153 7 499 1 473 4 327 57 910
P 37 372 5 979 7 336 1 431 4 264 56 383
P–S 40 113 6 418 7 858 1 536 4 549 60 475
Q 42 397 6 784 8 314 1 624 4 821 63 939
R 37 288 5 966 7 249 1 428 4 169 56 100
S 41 298 6 608 8 053 1 582 4 654 62 195
B–S exkl. O 46 828 7 493 9 216 1 794 5 371 70 701

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se