Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019         2018              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 148,3 140,5 137,7 138,3 148,6 136,2 133,8 135,9 132,8 133,8 143,7 141,0 140,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,8 135,1 132,1 132,0 133,0 132,7 130,6 130,6 130,3 128,2 131,9 133,2 132,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 136,0 135,3 132,2 132,1 133,1 132,9 130,8 130,8 130,5 128,3 132,2 133,4 132,9
C Tillverkningsindustri 135,5 134,9 131,9 131,7 132,5 132,6 130,6 130,5 130,3 128,0 131,5 133,0 132,6
25-30,33 Verkstadsindustri 134,4 133,9 131,5 131,6 131,0 131,9 131,0 131,1 130,2 128,2 133,1 132,5 132,1
D El-, gas- och värmeverk 138,2 136,5 132,6 134,0 137,6 134,1 131,1 131,2 131,1 127,9 131,3 131,5 132,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,2 131,3 128,2 128,9 131,2 126,3 125,1 125,2 124,8 124,5 126,2 127,2 127,7
F Byggindustri 133,8 132,0 130,9 130,9 131,3 132,8 131,3 131,1 130,3 128,9 128,9 131,4 131,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 134,9 133,2 130,5 129,5 132,1 131,8 128,9 129,8 129,0 126,8 128,0 130,2 131,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 132,5 130,9 128,0 127,6 129,4 129,7 127,5 128,2 127,2 124,9 125,8 128,2 129,0
H Transport- och magasineringsföretag 128,8 128,2 126,6 126,8 127,8 128,7 128,1 127,9 126,9 127,0 128,5 129,5 128,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,8 128,3 126,7 126,9 127,9 128,7 128,1 128,0 126,9 127,1 128,3 129,5 128,1
I Hotell och restauranger 132,2 131,1 128,2 128,4 128,3 129,8 128,6 128,9 128,2 126,4 126,7 129,0 129,4
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 136,0 135,1 133,3 133,8 133,4 134,4 132,7 132,4 132,5 130,8 133,0 134,1 133,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,8 132,9 131,9 132,5 132,6 131,3 130,2 129,3 129,2 127,3 126,4 129,3 131,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 136,6 135,5 133,4 134,0 133,4 134,8 133,0 132,7 132,9 131,5 134,2 134,9 133,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 130,1 129,5 128,1 128,1 129,6 130,3 128,5 128,1 127,5 125,4 125,6 128,2 128,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 130,7 130,0 128,2 128,0 130,2 130,9 128,9 128,4 127,8 126,2 126,4 129,4 129,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 130,4 129,4 128,6 129,4 128,4 128,0 128,0 128,4 126,3 122,2 121,5 125,3 128,8
S Andra serviceföretag 126,1 125,2 124,3 124,3 125,8 125,1 123,5 122,8 121,8 119,7 120,3 121,3 121,2
B-S exkl. O Totalt 132,2 131,2 129,0 129,1 129,7 130,1 128,8 128,8 127,9 125,3 127,1 129,6 129,5

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se