Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2022         2021              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 160,3 149,2 148,7 155,0 158,2 148,3 148,0 147,2 147,4 149,7 153,3 154,0 154,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 143,9 141,6 138,6 140,4 140,8 138,8 138,9 138,6 137,1 138,1 139,3 140,4 140,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 144,1 141,8 138,8 140,6 141,0 139,1 139,2 138,8 137,3 138,4 139,6 140,6 140,7
C Tillverkningsindustri 143,3 141,3 138,2 139,8 140,1 138,4 138,6 138,2 136,7 137,6 138,7 139,8 139,9
25-30,33 Verkstadsindustri 142,0 141,3 137,8 138,8 138,6 137,4 137,8 137,9 135,8 136,3 137,6 137,8 137,9
D El-, gas- och värmeverk 144,0 138,8 136,9 139,5 141,2 140,7 139,3 137,7 138,0 134,9 137,9 140,5 142,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,5 137,1 134,9 137,1 136,6 134,1 134,4 134,0 133,0 132,2 134,0 136,3 136,0
F Byggindustri 140,7 139,0 139,0 139,8 140,4 139,5 138,6 138,4 137,5 136,1 137,0 138,9 139,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 143,2 141,0 138,4 141,2 139,8 138,0 137,7 136,6 135,4 134,7 136,0 139,4 139,7
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 140,2 138,6 136,2 139,0 138,2 136,0 135,7 134,8 133,4 132,3 134,1 137,9 138,8
H Transport- och magasineringsföretag 136,7 134,8 133,3 134,8 136,2 134,3 134,2 133,6 133,7 133,6 134,3 135,0 134,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 137,0 134,9 133,6 135,0 136,3 134,4 134,4 133,8 133,8 133,9 134,4 135,2 134,7
I Hotell och restauranger 139,4 138,4 136,0 137,4 138,6 136,0 135,6 135,1 134,0 133,1 133,5 136,2 136,9
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,9 140,9 141,0 141,2 142,2 138,8 138,4 138,1 136,7 135,0 138,0 138,5 138,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 141,6 143,0 141,8 141,8 141,9 140,5 139,9 138,5 137,4 133,4 136,6 138,7 139,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 140,9 139,7 140,0 140,2 141,9 138,0 137,7 137,4 136,0 135,0 137,8 137,9 137,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 140,0 137,3 136,6 140,9 140,6 135,6 136,1 135,0 133,8 132,5 135,2 137,3 138,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 141,8 137,9 138,0 142,9 142,4 136,3 137,1 135,7 134,2 133,2 136,8 138,4 139,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 138,5 138,1 134,0 137,1 134,2 135,2 136,2 135,3 133,9 130,3 132,3 137,7 137,8
S Andra serviceföretag 135,0 134,6 133,4 134,6 136,0 131,3 131,2 129,7 128,6 126,3 128,5 130,9 131,0
B-S exkl. O Totalt 139,6 137,9 136,3 138,1 138,0 136,2 136,0 135,4 133,7 131,8 135,0 137,3 137,7

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se